Фільтр сесій міської ради

41 сесія міської ради 26.06.2019: Рішення міської ради

Про покриття дефіциту бюджету міста

№ 37 від 26.06.2019 Дата оприлюднення 05.07.2019

     Відповідно до статей 16, 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини 1 статті 26, статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, з метою забезпечення фінансування видатків бюджету розвитку міста, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

     1. Здійснити місцеве запозичення до бюджету міста у 2019 році.

     2. Встановити, що метою місцевого запозичення, зазначеного в цьому рішенні, є залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку міста, спрямованих на створення, приріст, оновлення стратегічних об’єктів довгострокового користування та об’єктів, спрямованих на задоволення інтересів мешканців міста, зокрема, видатків на розвиток аеропорту, оновлення рухомого складу міського громадського транспорту, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг, тощо.

     3. Місцеве запозичення здійснити у формі укладання кредитних договорів з Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» та Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».

     4. Затвердити наступні істотні умови запозичення:

     4.1. За кредитним договором з Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк»:

- розмір (основна сума) та валюта запозичення – 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень;

- форма надання кредиту – невідновлювана кредитна лінія;

- строк кредитування – 5 років з можливістю дострокового погашення;

- процентна ставка за користування кредитними коштами – не більше 19,5 % річних;

- разова комісія за надання кредитних коштів – не більше 1,1% від суми кредиту;

- щомісячна комісія за обслуговування кредиту – не більше 0,08% від розміру ліміту кредитування;

- погашення основної суми боргу здійснюється щомісячно у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором з урахуванням пільгового періоду – 12 місяців;

- сплата процентів здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.

     4.2 За кредитним договором з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України»:

- розмір (основна сума) та валюта запозичення – 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень;

- форма надання кредиту – невідновлювана кредитна лінія;

- строк кредитування – 5 років з можливістю дострокового погашення;

- процентна ставка за користування кредитними коштами – не більше 19,5 % річних;

- разова комісія за надання кредитних коштів – не більше 1,1% від суми кредиту;

- щомісячна комісія за обслуговування кредиту – не більше 0,08% від розміру ліміту кредитування;

- погашення основної суми боргу здійснюється щомісячно у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором з урахуванням пільгового періоду – 12 місяців;

- сплата процентів здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.

     5. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, зазначеним у цьому рішенні, не надається.

     6. Визначити:

     6.1. Запорізьку міську раду позичальником за кредитними договорами.

     6.2. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (Baгic О.А.) уповноваженою особою від імені Запорізької міської ради здійснювати всі дії, передбачені чинним законодавством України, пов’язані із залученням запозичення до бюджету міста, погашенням основної суми боргу, сплатою процентів та виконанням інших зобов’язань за кредитними договорами.

     7. Надати право директору департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради Вагіс О.А.:

     7.1. Укласти кредитні договори за попереднім узгодженням з постійною комісією Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

     7.2. Подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати необхідні документи, а також вчиняти інші дії, пов’язані з виконанням кредитних договорів.

     8. Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради щорічно протягом строку дії кредитних договорів передбачати в бюджеті міста кошти для забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням.

     9. Рішення набуває чинності після погодження обсягу та умов здійснення запозичення Міністерством фінансів України.

     10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божка Р.А.

 

 

Міський голова                                                                              В.В.Буряк