Фільтр сесій міської ради

60 сесія міської ради 26.08.2015: Рішення міської ради

Про внесення змін до Програми занятості населення міста Запоріжжя на період до 2017 року (зі змінами)

№ 22 від 26.08.2015 Дата оприлюднення 26.08.2015

         Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до Програми зайнятості населення міста Запоріжжя на період до 2017 року (зі змінами)

         1) У додатку до програми пункт 6 таблиці 4 «Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України», викласти у наступній редакції:

Найменування показника

2011 звіт

2012

звіт

2013

звіт

2014 звіт

2015

прогноз

2016 прогноз

2017 прогноз

6.Чисельність осіб, залучених до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру

5012

6322

514

545

131

1540

1550

з них зареєстрованих безробітних

5012

6219

513

545

131

1540

1540

         2) У додатку до програми таблицю 6 «Обсяги фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину заробітної плати, в термін до 2017 року» викласти в наступній редакції:

Джерело фінансування

Обсяги фінансування тис. грн.

2011 звіт

2012

звіт

2013

звіт

2014 звіт

2015

прогноз

2016 прогноз

2017 прогноз

Кошти міського бюджету

-

-

672,6

910,0

341,641

1500,0

1500,0

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

672,6

910,0

341,641

1500,0

1500,0

Разом

-

-

1345,2

1820,0

683,282

3000,0

3000,0

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кузьміна О.С. та постійну комісію міської ради з питань соціального та економічного розвитку бюджету та фінансів (Великий В.І.).

 

 

Міський голова                                                                                                                                                        О.Ч.Сін