Фільтр сесій міської ради

60 сесія міської ради 26.08.2015: Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення міської ради від 15.01.2015 № 34 «Про бюджет міста на 2015 рік» (зі змінами)

№ 29 від 26.08.2015 Дата оприлюднення 26.08.2015

     Відповідно до статей 52, 78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

     1. Внести зміни до рішення міської ради від 15.01.2015 № 34 «Про бюджет міста на 2015 рік» (зі змінами):

     1.1. Абзаци 1, 2, 5, 6 пункту 1 викласти в наступній редакції:

     «доходи бюджету міста у сумі 4 128 784,469 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету міста 4 036 504,420 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету міста – 92 280,049 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 21 685,000 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

     видатки бюджету міста у сумі 4 349 211,865 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету міста 3 570 403,667 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету міста – 778 808,198 тис.грн.;

     профіцит загального фонду бюджету міста 463 111,921  тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;

     дефіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі 687 083,503 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.»

     1.2. Пункти 2, 6, 8 викласти в новій редакції:

     «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста на 2015 рік за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 3 570 403,667 тис.грн. та спеціальному фонду 778 808,198 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

     6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд бюджету міста у сумі 10 300,000 тис.грн.

     8. Затвердити в складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 1 309 751,589 тис.грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.»

     1.3. Доповнити пункт 7 наступними абзацами:

     « - оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

  • оплату енергосервісу».

     2. Додатки 1-3.1, 5-7 викласти в новій редакції.

     3. Додатки 1-3.1, 5-7до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Великого В.І., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради Малиш В.І.

 

Міський голова                                                                                                       О.Ч.Сін