Фільтр сесій міської ради

60 сесія міської ради 26.08.2015: Рішення міської ради

Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від 15.01.2015 №29 (зі змінами)

№ 21 від 26.08.2015 Дата оприлюднення 26.08.2015

         Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від 15.01.2015 №29 (зі змінами):

         1) У завдання 7 «Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, соціальна реабілітація дітей-інвалідів, ведення обліку бездомних осіб через діяльність Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» абзац 9 викласти у наступній редакції: «виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, реєстрація за юридичною адресою територіального центру, забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 років, тимчасовим житлом, надання інших соціальних послуг».

         2) У розділі «Завдання та заходи з виконання Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя»:

         завдання 1 «Комплексні заходи по соціальному захисту населення,

         завдання 6 «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян»,

         завдання 7 «Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, соціальна реабілітація дітей-інвалідів, ведення обліку бездомних осіб через діяльність Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг),

         завдання 8 «Здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги через діяльність Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», захід «Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах, службою екстреної психологічної допомоги «Телефон Довіри»» та захід «Надання  соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей»,

         завдання 9 «Підтримка внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію м.Запоріжжя», захід «Створення умов для тимчасового проживання та безоплатного харчування внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію м.Запоріжжя шляхом надання грошової допомоги у безготівковій формі закладам, перелік яких затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради» викласти у наступній редакції:

Найме-нування завдання

Найменування заходу

 

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці

Джерела фінансу-вання (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)

Прогнозні обсяги, тис.грн.

 

Всього

за роками

2014

2015

2016

1. Комплексні заходи по соціальному захисту населення

Підтримка дітей, інвалідів, ветеранів, інших категорій громадян шляхом надання адресної допомоги за особистими зверненнями та цільової допомоги, соціальних послуг, проведення святкових заходів

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста, Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування (надан-ня соціаль-них послуг)

Бюджет міста

22172,620

4899,076

12139,902

 

5133,642

 

Фінансування заходів, пов’язаних з похованням тимчасово невстановле-них учасни-ків АТО

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Бюджет міста (Інша субвенція з обласного бюджету)

718,155

338,155

380,000

0,000

Разом за завданням 1 без урахування кредиторської заборгованості минулих років

 

 

22890,775

5237,231

12519,902

5133,642

 

Погашення кредиторсь-кої заборго-ваності минулих років

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, Запорізький міський територіаль-ний центр соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг)

Бюджет міста

146,764

0,000

146,764

0,000

Разом за завданням 1 без обсягів кредиторської заборгованості за 2014 рік

 

 

22890,775

5237,231

12519,902

5133,642

6. Компенса-ція пільгового проїзду окремих категорій громадян

Компенсація пільгового проїзду одного з батьків багатодітної сім’ї в трамваях, тролейбусах та автобусах Запорізького комунального підприємства міського електротрас-порту «Запоріжелек-тротранс»

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Бюджет міста

4194,900

1044,900

1575,000

1575,000

Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на водному транспорті

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Бюджет міста

2050,000

500,000

1050,000

500,000

Разом за завданням 6

 

 

6244,900

1544,900

2625,000

2075,000

7.Надання  соціальних послуг

громадянам похилого віку та інвалідам, соціальна реабілітація дітей-інвалідів, ведення обліку бездомних осіб через

діяльність Запорізького міського територіаль-ного центру

 Надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам:
- соціально-побутових послуг за місцем проживання 
у відділеннях соціальної допомоги вдома; 

- послуг з соціальної адаптації у відділеннях соціально-побутової адаптації; - тимчасового проживання в стаціонар-ному відділенні (Запорізькому міському геріатричному стаціонарі)

Управління соціального захисту

населення Запорізької міської ради, Запорізький міський тери-торіальний центр соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг)

Бюджет міста

9538,242

3017,310

3397,616

3123,316

Проведення капітальних видатків по об’єктах Запорізького міського територіаль-ного центру соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг)

Управління соціального захисту

населення Запорізької міської ради, Запорізький міський тери-торіальний центр соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг)

Бюджет міста

2689,625

1098,333

1591,292

0,000

Надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям-інвалідам відповідно до індивідуаль-них програм реабілітації у відділеннях  соціальної реабілітації

Управління соціального захисту

населення Запорізької міської ради, Запорізький міський тери-торіальний центр соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг)

Бюджет міста

2723,188

461,867

1180,013

1081,308

Організація надання адресної натуральної та грошової допомоги малозабезпе-ченим та іншим категоріям громадян

Управління соціального захисту

населення Запорізької міської ради, Запорізький міський тери-торіальний центр соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг)

Бюджет міста

958,865

294,412

345,453

319,000

Виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, реєстрація за юридичною адресою територіаль-ного центру, забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 років, тимчасовим житлом, надання інших соціальних послуг

Управління соціального захисту

населення Запорізької міської ради, Запорізький міський тери-торіальний центр соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг)

Бюджет міста

928,309

131,572

415,996

380,741

 

Створення умов для забезпечення тимчасовим житлом осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 років, шляхом проведення реконструк-ції будівлі по вул. Тагансь-ка, 8 під соціальний готель

Управління соціального захисту

населення Запорізької міської ради, Запорізький міський тери-торіальний центр соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг)

Бюджет міста

4562,226

1052,903

3509,323

0,000

Створення умов для забезпечення надання тимчасового притулку бездомним особам шляхом проведення реконструк-ції будівлі центру реінтеграції по вул. Перс-пективній, 2а (проектні роботи та експертиза)

Управління соціального захисту

населення Запорізької міської ради, Запорізький міський тери-торіальний центр соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг)

Бюджет міста

597,861

300,000

297,861

0,000

Разом за завданням 7 без урахування кредиторської заборгованості минулих років

 

 

21998,316

6356,397

10737,554

4904,365

Разом за завданням 7 без обсягів кредиторської заборгованості за 2014 рік

 

 

22163,694

6521,775

10737,554

4904,365

8. Здійснення соціальної роботи з дітьми, мо-лоддю та сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги через діяльність Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах, службою екстреної психологіч-ної допомоги «Телефон Довіри»

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, Запорізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Бюджет міста

375,439

115,329

131,855

128,255

Надання  соціально-психологіч-них послуг учасникам антитерорис-тичної операції

та членам

їх сімей

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, Запорізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Бюджет міста

39,556

0,000

39,559

0,000

Разом за завданням 8 без урахування кредиторської заборгованості минулих років

 

 

492,408

168,752

183,406

140,250

Разом за завданням 8 без обсягів кредиторської заборгованості за 2014 рік

 

 

492,408

168,752

183,406

140,250

9. Підтримка внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію м.Запоріжжя

Створення умов для тимчасового проживання та безоплат-ного харчу-вання внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію м.Запоріжжя шляхом надання грошової допомоги у безготівковій формі закладам, перелік яких затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста

Бюджет міста (Інша субвенція з обласного бюджету)

3506,747

2600,747

2562,000

0,000

Разом за завданням 9

 

 

 

5733,238

3121,148

2612,090

                   

         3) Розділ «Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя» викласти у наступній редакції:

 

Обсяг фінансування, всього, тис.грн.

За роками виконання

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

Бюджет міста

62 475,366

17 198,789

29 429,636

15 846,941

Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет (інша субвенція)

5 880,902

2 938,902

2 942,000

-

Інші джерела

-

-

-

-

Всього

68 356,268

20 137,691

32 371,636

15 846,941

         4) У розділі «Очікувані результати виконання Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя»:

         у завданні 1 «Комплексні заходи по соціальному захисту населення» значення показника «2015», визначеного як «12168» замінити відповідно на «12768»,

         у завданні 7 «Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, соціальна реабілітація дітей-інвалідів, ведення обліку бездомних осіб через діяльність Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» значення показників «усього», «2015» та «2016», визначених як «83» замінити відповідно на «85».

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кузьміна О.С. та на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Лихачова В.І.).

 

Міський голова                                                                                                            О.Ч.Сін