Фільтр сесій міської ради

60 сесія міської ради 26.08.2015: Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2013 №11 «Про затвердження Цільової комплексної програми забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом»

№ 26 від 26.08.2015 Дата оприлюднення 26.08.2015

     Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 245 «Про внесення змін до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до пункту 24 Порядку надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла на території м. Запоріжжя, виклавши в новій редакції:

   «Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою  ставкою у розмірі 3 відсотки річних від суми зобов'язань за кредитом;  позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати  відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом на момент застосування пільги; позичальникові, який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов'язань за кредитом на момент застосування пільги.

       Якщо у складі сім'ї позичальника сталися зміни, які дають йому право на отримання зазначених в абзаці першому цього пункту пільг, він протягом одного місяця подає Запорізькому регіональному управлінню Фонду відповідну заяву та документи встановленого зразка, що підтверджують такі зміни. На підставі цих документів та відповідно до цього Порядку до кредитного договору вносяться зміни із зазначенням обсягів щоквартальних платежів за кредитом і відсотків за користування ним. Пільги надаються починаючи з дня внесення відповідних змін до кредитного договору.

       Після отримання зазначених в абзаці першому цього пункту пільг позичальник не може бути їх позбавлений, крім випадків, коли пільги були отримані на підставі документів, що містять неправдиві відомості, позичальника позбавлено батьківських прав або надання пільг у судовому порядку визнано неправомірним».

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д.О. та постійну комісію міської ради з гуманітарних питань (Чухрай Р.В.).

 

Міський голова                                                                                                                                        О.Ч. Сін