Фільтр сесій міської ради

42 сесія міської ради 28.08.2019: Рішення міської ради

Про підтримку участі у реалізації проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій «Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами)»

№ 49 від 28.08.2019 Дата оприлюднення 03.09.2019

             Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п. 4 Порядку розгляду, схвалення та реалізації проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проєктів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 221 (зі змінами), листом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.06.2019 №5/4-9/6160-19, наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.07.2019  №253, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

             1. Підтримати участь Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» у реалізації проєкту «Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами)» за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від продажу одиниць (частин) установленої кількості викидів парникових газів, та коштів бюджету міста Запоріжжя на умовах співфінансування (далі - Проєкт).

             2. Визначити Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» заявником Проєкту.

             3. Визначити джерелом співфінансування Проєкту з боку Запорізької міської ради кошти бюджету міста Запоріжжя в обсязі 90178,559 тис.грн.

             4. Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради передбачати в проєктах бюджету міста видатки на співфінансування Проєкту на період його реалізації.

             5. Рішення міської ради від 25.10.2017 №48 «Про надання згоди на реалізацію проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій для придбання автобусів» (зі змінами) вважати таким, що втратило чинність.

             6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М., постійну комісію з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Божко Р.А.) та постійну комісію з питань життєзабезпечення міста (Адаманов О.Ф.).

 

 

Міський голова                                                                    В.В.Буряк