Фільтр сесій міської ради

39 сесія міської ради 25.09.2013: Рішення міської ради

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя теплових мереж, які є об’єктами права державної власності та перебувають у господарському віданні ПАТ "Запорізький завод феросплавів"

№ 21 від 25.09.2013 Дата оприлюднення 25.09.2013
       Згідно зі ст.59, ч.2 ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.4 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності",  враховуючи наказ регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 27.06.2002 № 367 "Про передачу державного майна в комунальну власність ВАТ "Запорізький завод феросплавів" та звернення публічного акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів", згоду КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ", Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:     
       1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя теплові мережі (згідно з додатком), що є об'єктами права державної власності та перебувають в господарському віданні публічного акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів" (вартістю згідно з балансовою довідкою товариства на момент передачі).
       2. Закріпити на праві господарського відання за КОНЦЕРНОМ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" теплові мережі зазначені в додатку до даного рішення.
       3. Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради передати, а  КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" прийняти в господарське відання теплові мережі зазначені в додатку до рішення.
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника   міського   голови  з  питань   діяльності  виконавчих  органів   ради Свіркіна Д.О.,   заступника   міського   голови  з  питань  діяльності  виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.).
Міський голова                                                                    
О.Ч.Сін
Прикріплені файли: