Фільтр сесій міської ради

39 сесія міської ради 25.09.2013: Рішення міської ради

Про достроковий викуп та погашення облігацій внутрішньої місцевої позики

№ 4 від 25.09.2013 Дата оприлюднення 25.09.2013
          Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 26, 70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
          1. Здійснити достроковий викуп облігацій серій J, K внутрішньої місцевої позики загальним обсягом емісії 15 000 000 грн. та достроковий викуп і погашення облігацій серій L, M, N внутрішньої місцевої позики загальним обсягом емісії 50 000 000 грн.
Вартість викупу відповідає номінальній вартості розміщених облігацій із врахуванням відсоткового доходу, нарахованого на дату викупу, розмір якого визначається відповідно до вимог Проспектів емісій облігацій внутрішніх місцевих позик.
          2. Затвердити умови викупу:
          - кількість облігацій серії J - 10 000 шт., загальна номінальна вартість - 10 000 000 грн. та нарахований відсотковий дохід на дату викупу;
          - кількість облігацій серії K - 5 000 шт., загальна номінальна вартість - 5 000 000 грн. та нарахований відсотковий дохід на дату викупу;
          - кількість облігацій серії L - 10 000 шт., загальна номінальна вартість - 10 000 000 грн. та нарахований відсотковий дохід на дату викупу;
          - кількість облігацій серії M - 20 000 шт., загальна номінальна вартість - 20 000 000 грн. та нарахований відсотковий дохід на дату викупу;
          - кількість облігацій серії N - 20 000 шт., загальна номінальна вартість - 20 000 000 грн. та нарахований дохід на дату викупу.
          3. Головним розпорядникам бюджетних коштів проаналізувати стан використання коштів по об'єктах бюджету розвитку та до 01.10.2013 року надати до департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради пропозиції по зменшенню обсягів видатків по об'єктах, які не будуть освоєні в поточному році.
          4. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради:
          4.1. Здійснити передбачені чинним законодавством України дії, пов'язані з викупом та погашенням основної суми боргу та виплатою відсоткового доходу.
          4.2. Підготувати пропозиції по внесенню змін до рішення міської ради від 24.12.2012 № 9 «Про бюджет міста на 2013 рік» (зі змінами) та подати на розгляд сесії міської ради.
          5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Великого В.І., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради Малиш В.І.
  
Міський голова                                                                   
О.Ч.Сін