Фільтр сесій міської ради

28 сесія міської ради 26.04.2018: Рішення міської ради

Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста

№ 43 від 26.04.2018 Дата оприлюднення 04.05.2018

         Відповідно до статей 16, 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини 1 статті 26, статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, з метою забезпечення фінансування видатків бюджету розвитку міста, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Здійснити місцеве запозичення до бюджету міста у 2018 році.

         2. Встановити, що метою місцевого запозичення, зазначеного в цьому рішенні, є залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку міста.

         3. Місцеве запозичення здійснити у формі укладання кредитного договору.

         4. Затвердити наступні істотні умови запозичення:

         4.1. Розмір (основна сума) та валюта запозичення – 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень.

         4.2. Строк, на який здійснюється запозичення, – 5 років з можливістю дострокового погашення;

         4.3. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – не перевищує 17,9 % річних;

         4.4. Погашення основної суми боргу здійснюється щомісячно у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором з урахуванням пільгового періоду – 12 місяців;

         4.5. Сплата відсотків здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.

         5. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, зазначеним у цьому рішенні, не надається.

         6. Визначити:

         6.1. Запорізьку міську раду позичальником за кредитним договором.

         6.2. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (Вагіс О.А.) стороною кредитного договору від імені Запорізької міської ради з правом здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані із залученням запозичень до бюджету міста, погашенням основної суми боргу, виплатою відсотків за кредитним договором.

         7. Надати право директору департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради Вагіс О.А. подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати необхідні документи, а також вчиняти інші дії, пов’язані з виконанням кредитного договору.

         8. Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради щорічно протягом строку дії кредитного договору передбачати в бюджеті міста кошти для забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням.

         9. Рішення набуває чинності після погодження обсягу та умов здійснення запозичення Міністерством фінансів України. 

         10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божка Р.А.

 

 

Міський голова                                                                              В.В.Буряк