Фільтр сесій міської ради

45 сесія міської ради 27.11.2019: Рішення міської ради

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя майна від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МОТОР СІЧ” та подальше його використання

№ 26 від 27.11.2019 Дата оприлюднення 12.12.2019

          Керуючись ст.ст.26,59,60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.4,6,37,38,46 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, ст.319 Цивільного кодексу України, ст.137 Господарського кодексу України, розглянувши звернення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МОТОР СІЧ” та надані документи, враховуючи лист Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях та згоду районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МОТОР СІЧ” парк ім. Шевченка у м.Запоріжжя, орієнтовною площею 3,4771 га, первісною вартістю 2 247 825,00 грн. (два мільйона двісті сорок сім тисяч вісімсот двадцять п’ять грн. 00 коп.), залишковою – 1 395 524,66 грн. (один мільйон триста дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 66 коп.), у складі майна, викладеного у додатку до цього рішення.

          2. Закріпити майно, зазначене в п.1 даного рішення, на праві оперативного управління за районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району.

          3. Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, районній адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району здійснити передбачені чинним законодавством заходи щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя майна, зазначеного в п.1 цього рішення та закріплення його на праві оперативного управління за останньою.

          4. Районній адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району облікувати на балансі майно, зазначене в п.1 даного рішення та здійснити заходи щодо укладання охоронного зобов’язання та положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення “Парк ім. Шевченка” згідно з вимогами чинного законодавства.

          5. Зобов’язати районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району надати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради інформацію про виконання п.4 даного рішення.

          6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волобуєва В.О. та постійну комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин /Чумаченко І.М./.

 

 

Міський голова                                                                     В.В.Буряк

Копії документа для завантаження