Фільтр сесій міської ради

49 сесія міської ради 25.03.2020: Рішення міської ради

Про здійснення місцевого запозичення у 2020 році

№ 36 від 25.03.2020 Дата оприлюднення 31.03.2020

         Відповідно до статей 16, 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини 1 статті 26, статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, з метою забезпечення фінансування видатків бюджету розвитку міста, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Здійснити місцеве запозичення до бюджету міста у 2020 році.

         2. Встановити, що метою місцевого запозичення, зазначеного в цьому рішенні, є залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку міста, спрямованих на створення, приріст, оновлення стратегічних об’єктів довгострокового користування та об’єктів, спрямованих на задоволення інтересів мешканців міста, зокрема, видатків на розвиток аеропорту, дорожньої, житлово-комунальної та соціальної інфраструктури, оновлення матеріально-технічної бази установ та комунальних підприємств міста тощо.

         3. Місцеве запозичення здійснити у формі укладання кредитних договорів з Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» та Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».

         4. Затвердити наступні істотні умови запозичення:

         4.1. За кредитним договором з Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк»:

         - розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – 250 000 000,00 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень;

         - вид – невідновлювана кредитна лінія;

         - строк на який здійснюється запозичення – 5 років від дати укладання кредитного договору, з можливістю дострокового погашення;

         - відсотки за користування запозиченням – не більше 17,5 % річних;

         - погашення кредиту здійснюється щомісячно у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором з урахуванням пільгового періоду – 12 місяців;

         - сплата відсотків здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.

         4.2 За кредитним договором з Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України»:

         - розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – 250 000 000,00 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень;

         - вид – невідновлювана кредитна лінія;

         - строк на який здійснюється запозичення – 5 років від дати укладання кредитного договору, з можливістю дострокового погашення;

         - відсотки за користування запозиченням – не більше 17,5 % річних;

         - погашення кредиту здійснюється щомісячно у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором з урахуванням пільгового періоду – 12 місяців;

         - сплата відсотків здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.

         5. Визначити, що погашення кредиту та сплата відсотків за кредитом, а також витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, мають здійснюватись за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя.

         6. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, зазначеним у цьому рішенні, не надається.

         7. Визначити:

         7.1. Запорізьку міську раду позичальником за кредитними договорами.

         7.2. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (Baгic О.А.) уповноваженою особою від імені Запорізької міської ради здійснювати всі дії, передбачені чинним законодавством України, пов’язані із залученням запозичення до бюджету міста, погашенням основної суми боргу, сплатою процентів та виконанням інших зобов’язань за кредитними договорами.

         8. Уповноважити директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради Вагіс О.А.:

         8.1. на укладання кредитних договорів та внесення змін до них за попереднім узгодженням з постійною комісією Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

         8.2. на подання та одержання необхідних заяв, довідок та інших документів, підписання необхідних документів, а також вчинення інші дії, пов’язаних з виконанням кредитних договорів.

         9. Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради щорічно протягом строку дії кредитних договорів передбачати в бюджеті міста кошти для забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням.

         10. Рішення набуває чинності після погодження обсягу та умов здійснення запозичення Міністерством фінансів України.

         11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божка Р.А.

 

Міський голова                                                                              В.В.Буряк