Для одиноких матерів змінили умови призначення та виплати державної допомоги на дітей

31.07.2020 14:33

Як повідомляє управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, 22 липня 2020 року уряд прийняв постанову №632, якою вносяться зміни до порядків призначення та виплати деяких видів державної допомоги. Зокрема змінено умови призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям.

Право на призначення допомоги мають:

 • одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;
 • мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Допомога надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї - обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців.

Шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги.

Допомога не призначається у тих випадках, коли:

 • у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи;
 • особи, які входять до складу сім'ї, протягом 12 місяців перед зверненням здійснили придбання майна або оплату послуг на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;
 • у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території;
 • у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Проте, якщо у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку та не працювали, не проходили військової служби, не займалися підприємницькою чи професійною діяльністю, не здобували освіту, не зареєстровані в центрі зайнятості, допомога може бути призначена в наступних випадках:

 • якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи, сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;
 • якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи, доглядали за дітьми до 3-х років або за дітьми до 6-ти років, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, за тяжко хворими дітьми, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку, надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;
 • якщо у складі сім'ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду;
 • якщо відсутні будь-які джерела для існування, що пов'язано з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім'ї;
 • якщо сім’я є багатодітною або у її складі є одинока мати (батько) і звернулась за призначенням допомоги у липні-грудні 2020 року.

Виплата допомоги припиняється або зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування за поданням центрів соціальних служб та/або служб у справах дітей до органу соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Також виплата допомоги припиняється:

 • якщо сім’єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання допомоги та на визначення її розміру;
 • у разі переїзду сім’ї до іншої місцевості або настання обставин, що унеможливлюють виплату допомоги (зокрема, смерть одинокої особи);
 • за заявою отримувача допомоги;
 • якщо припинено реєстрацію особи (включеної до складу сім’ї) як безробітної;
 • у разі виявлення, що непрацююча працездатна особа фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг з догляду у зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання допомоги.

За призначенням допомоги та для отримання більш детальних консультацій необхідно звертатись до управління соціального захисту населення Запорізької міської ради за місцем реєстрації чи фактичного проживання.