Про надання згоди на розроблення детального плану території міста Запоріжжя в районі вул.Козачої,3

від 13.11.2018. Дата оприлюднення 13.11.2018

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», наказом Мінрегіону України від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», затвердженими наказом Мінрегіону України від 12.03.2012 №107, ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», затвердженими наказом Мінрегіону України від 27.12.2017 № 344, беручи до уваги звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Октан» від 02.11.2018 № 9, з метою уточнення плану зонування території міста Запоріжжя, в частині розширення переліку переважних та супутніх видів забудови території в районі вул.Козачої,3, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Дати згоду на розроблення детального плану території міста Запоріжжя в районі вул.Козачої,3, орієнтовною площею 0,6га (схема додається) (надалі – Детальний план).

2. Замовником розроблення Детального плану визначити уповноважений орган з питань містобудування та архітектури - департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

3. Доручити департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради:

3.1. У двотижневий строк з моменту прийняття рішення опублікувати дане рішення з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, в засобах масової інформації, що розповсюджуються на території м.Запоріжжя;

3.2. Організувати розроблення Детального плану згідно з вимогами пункту 1.4. Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Мінрегіону України від 16.11.2011 №290 та ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

3.3. Забезпечити здійснення стратегічної оцінки проекту Детального плану та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті Детального плану в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», з урахуванням вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

4. Фінансування розроблення Детального плану здійснювати за рахунок коштів товариства з обмеженою відповідальністю «Октан»  (код ЄДРПОУ 30077774).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мішка С.М.

 

 

Міський голова                                                        В.В. Буряк

Копії документа для завантаження