Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму

Згідно Положення про постійні комісії міської ради від 27.01.2021 №29 постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму:

4.4.1. готує висновки і рекомендації з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму;

4.4.2. контролює виконання програм та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму;

4.4.3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу на рік, вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки і рекомендації, щодо покращення функціонування підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму;

4.4.4. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у віданні ради з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму;

4.4.5. з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

4.4.6. розглядає проекти рішень ради перед внесенням їх на розгляд ради з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму;

4.4.7. розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції відповідно до своєї функціональної спрямованості;

4.4.8. розглядає виділення бюджетних коштів та їх розподіл між закладами освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму та здійснює контроль за їх використанням;

4.4.9. погоджує положення про громадську раду з питань освіти та кандидатуру керівника ради;

4.4.10. у разі необхідності, але не менше ніж один раз на рік, заслуховує звіти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради з гуманітарних питань, начальників департаментів культури, молоді, спорту та туризму, відділів та інших виконавчих органів  ради про їх роботу, виконання рішень ради;

4.4.11. бере участь у розробці програм, що сприяють  роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти та культури;

4.4.12. здійснює  контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням  та використанням культурного надбання;

4.4.13. розглядає питання управління закладами культури, які належать територіальній громаді міста Запоріжжя або передані їй;

4.4.14. ініціює питання про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень для майстерень, студій та лабораторій, необхідних для їх творчої діяльності;

4.4.15. сприяє розвитку культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів та ремесел;

4.4.16. сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури;

4.4.17. здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету щодо охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання, вивчає діяльність підпорядкованих раді органів та комунальних підприємств з цих питань;

4.4.18. розглядає та приймає проекти міжнародних, іноземних, приватних, неурядових і громадських організацій з питань, які відносяться до компетенції комісії;

4.4.19. здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету щодо належного медичного обслуговування та харчування у закладах фізичної культури і спорту; оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді міста Запоріжжя або передані їй;

4.4.20. сприяє роботі громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту, роботі з молоддю;

4.4.21. сприяє вирішенню соціальних проблем молоді (профорієнтація та працевлаштування, розвиток підприємницької ініціативи молоді, попередження правопорушень і злочинності, забезпечення житлом тощо);

4.4.22. подає пропозиції про поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом населенням за місцем проживання та у місцях масового відпочинку;

4.4.23. сприяє розвитку всіх видів фізичної культури і спорту, реалізації програми молодіжної політики;

4.4.24. здійснює контроль за виконанням рішень ради і виконавчого комітету, а також вивчає діяльність підпорядкованих раді органів, комунальних підприємств у сфері організації роботи із запобігання бездоглядності неповнолітніх;

4.4.25. ініціює питання про надання неповнолітнім, учням, студентам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури, спорту та оздоровлення, а також про порядок компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах.