Постійна комісія міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції

Згідно Положення про постійні комісії міської ради від 19.02.216 №123 постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції:
4.1.1. готує висновки та рекомендації з питань дотримання законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
4.1.2. готує проект рішення Регламенту міської ради. Положення про постійні комісії міської ради;
4.1.3. бере участь у підготовці регламенту виконавчого комітету ради інших документів що регламентують роботу виконавчих органів ради;
4.1.4. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань дотримання законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
4.1.5. розглядає питання щодо звітів про роботу депутатів міської ради, голів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради;
4.1.6. розглядає можливості скасування радою актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням ради, прийнятим в межах її повноважень;
4.1.7. здійснює антикорупційну експертизу актів, нормативно-правових рішень та проектів рішень, винесених на розгляд ради, та формує відповідні висновки на відповідність перелічених документів антикорупційному законодавству;
4.1.8. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу на рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань дотримання законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
4.1.9. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у віданні ради з питань дотримання законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
4.1.10. з питань дотримання законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
4.1.11. займається організацією і забезпеченням роботи засобів масової інформації, які належать до комунальної власності; підготовлює відповідні проекти рішень ради;

4.1.12.розглядає питання соціальної реклами;
4.1.13. попередньо заслуховує інформацію прокурорів а керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби зі злочинністю, на території міста Запоріжжя;
4.1.14. займається підготовкою і внесенням на розгляд ради пропозицій, щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, встановлених законом, також щодо питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста;
4.1.15. систематично, але не рідше одного разу на півроку готує на розгляд ради довідкові та інші матеріали про роботу депутатів в раді та її органах, а також про виконання ними рішень, доручень ради;
4.1.16. особи, що входять до складу постійної комісії, мають право бути присутніми при організації та проведенні конкурсів, тендерів по закупівлях товарів, робіт та послуг серед суб’єктів господарювання;
4.1.17. здійснює моніторинг дотримання регламенту, положень та інших регламентних документів ради та готує відповідні проекти рішень ради, з метою покращення роботи, притягнення порушників до відповідальності;
4.1.18. бере участь у розробці правил з питань благоустрою території міста, забезпечення в ньому порядку, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, схем та правил розміщення реклами у місті;
4.1.19. залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян;
4.1.20. ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх форм власності;
4.1.21. вивчає діяльність правоохоронних органів на території громади, їх посадових осіб та може вносити пропозиції на розгляд ради щодо їх діяльності;
4.1.22. розглядає звернення і скарги громадян міста з питань законності, правопорядку та запобігання корупції;
4.1.23. розглядає та погоджує питання про утворення і ліквідацію постійних та інших комісій ради, зміну їх складу;
4.1.24. розглядає кандидатури за пропозицією Запорізького міського голови на посаду секретаря ради та питання припинення повноважень секретарем ради;
4.1.25. розглядає за пропозицією міського голови питання включення та виключення осіб зі складу виконавчого комітету;
4.1.26. виключено;
4.1.27. розглядає питання про скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають законодавству, рішенням ради, прийнятим у межах її повноважень;
4.1.28. розглядає питання про проведення місцевого референдуму;
4.1.29. виключено;
4.1.30. розглядає питання про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, або до інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та вихід з них;
4.1.31. розглядає питання про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених законодавством України;
4.1.32. напрацьовує пропозиції щодо програм співпраці Запорізької міської ради з органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном;
4.1.33. розглядає питання щодо адміністративних послуг, що надають виконавчі органи ради, та процедур адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності виконавчих органів ради та її посадових осіб;
4.1.34. розглядає питання щодо правомірності та відповідності Конституції України, законам України та рішенням  міської ради актів виконавчих органів ради;
4.1.35. має право ознайомлюватись за матеріалами судових справ та справ порушених компетентними органами, щодо дій або рішень міської ради, надавати рекомендації органам які уповноважені від міської ради брати участь у розгляді таких справ;
4.1.36. за рішеннями компетентних органів, щодо невідповідності законодавству рішень міської ради або їх частин є профільною комісією щодо усунення порушень законодавства;
4.1.37. розглядає проекти рішень міської ради, в тому числі проекти рішень  нормативно-правового характеру;

4.1.38. здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування», надає зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;
4.1.39. має право в роботі користуватись даними з відкритих офіційних реєстрів обтяжень на нерухоме майно, автотранспорту, підприємств тощо;
4.1.40. розглядає питання, дає висновки та рекомендації про проведення службового розслідування з питань корупції та відповідності займаним посадам посадових осіб виконавчих органів ради.

Звіт комісії за 2016 рік

Протокол №1

Протокол №2

Додаток до протоколу №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №11

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

Протокол №15

Протокол №16

Протокол №17

Протокол №18

Протокол №19

Протокол №20

Протокол №21

Протокол №22

Протокол №23

Протокол №24

Протокол №25

Висновки та рекомендації від 21.09.2016

Протокол №26

Протокол №27

Протокол №28

Висновки та рекомендації від 12.10.2016

Протокол №29

Висновки та рекомендації від 23.11.2016

Протокол №30

Протокол №31

Протокол №32

Протокол №33

Протокол №34

Протокол №35

Протокол №36

Протокол №37

Протокол №38

Протокол №39

Протокол №40

Протокол №41

Протокол №42

Витяг з протоколу №42

Протокол №43

Протокол №44

Протокол №45

Протокол №46

Протокол №47

Протокол №48

Протокол №49

Протокол №50

Протокол №51

Протокол №52

Протокол №53

Протокол №54

Протокол №55

Протокол №56

Протокол №57

Протокол №58

Протокол №59

Протокол №60

Протокол №61

Протокол №62

Протокол №63

Протокол №64

Протокол №65

Протокол №66

Протокол №67

Протокол №68

Протокол №69

Протокол №70

Протокол №71

Протокол №72

Протокол №73

Протокол №74

Протокол №75

Протокол №76

Протокол №77

Протокол №77/1

Протокол №78

Протокол №79

Протокол №80

Протокол №81

Протокол №82

Протокол №83

Протокол №84

Протокол №85

Протокол №86

Протокол №87

Протокол №88

Протокол №89

Протокол №90

Протокол №91

Протокол №92

Протокол №93

Протокол №94

Протокол №95

Протокол №96

Протокол №97

Протокол №98

Протокол №99

Протокол №100

Протокол №101

Протокол №102

Протокол №103

Протокол №104

Протокол №105

Протокол №106

Протокол №107


Члени постійної комісії