Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради

Контакти

69095, м. Запоріжжя,  вул. Першотравнева, 2

787-51-42

Графік роботи

пн – чт: 8:00–17:00
пт: 8:00–15:45
передсвяткові дні: 8:00–16:00
перерва: 13:00–13:45

Керівництво:

Начальник управління – ЗАКАЛЬСЬКИЙ Віктор Олександрович, 787-51-42.

Заступник начальника управління – КРОХМАЛЬ Микола Вікторович, 787-61-58.

Контакти:

69095, м. Запоріжжя, вул. Першотравнева, 2

upns@zp.gov.ua

приймальня – 787-51-42

відповідальний черговий (цілодобово) – 63-71-51, 787-57-10 (факс).

Графік роботи:

пн – чт: 8:00–17:00
пт: 8:00–15:45
передсвяткові дні: 8:00–16:00
перерва: 13:00–13:45


Завдання та обов’язки:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України;
 • регулювання відносин, пов’язаних із захистом населення, території міста, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них;
 • здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, визначених законодавством України.

Перелік найпростіших укриттів (підвальних приміщень), які можливо використовувати для укриття населення від небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій та терористичних актів на території міста Запоріжжя


Структура управління

Відділ планування та попередження виникнення надзвичайних ситуацій управління
начальник відділу — ДУХНОВСЬКА Ганна Юріївна, 787-44-88.

Основними завданнями відділу є:

 • планування та координація дій органів управління та сил ЦЗ щодо реагування на НС техногенного і природного походження;
 • планування заходів ЦЗ на особливий період;
 • планування заходів щодо запобігання виникненню НС техногенного походження та зменшення збитків і втрат внаслідок стихійного лиха;
 • розроблення заходів щодо підвищення готовності сил ЦЗ та захисту населення і територій від НС.

Відділ цивільного захисту населення та дій у надзвичайних ситуаціях управління
начальник відділу — МИРОШНИК Володимир Миколайович, 63-59-04.

Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення сталого функціонування комплексу заходів інженерного, медичного, радіаційного та хімічного захисту, розробка документів з питань захисту населення та території;
 • визначення основних напрямків роботи у сфері захисту населення і територій від НС та ліквідації їх наслідків, а також інженерного забезпечення заходів ЦЗ у НС;
 • організація та проведення заходів захисту населення і територій у разі загрози та виникнення НС техногенного, природного і воєнного характеру;
 • створення банку даних з питань організації захисту населення, територій та інженерного забезпечення заходів ЦЗ у НС;
 • впровадження комплексу спеціальних заходів щодо попередження та зниження впливу радіоактивних і небезпечних хімічних речовин на життя та здоров'я людей у НС.

Відділ по координації дій районів міста управління
начальник відділу — РОГАЧОВ Ігор Вікторович, 787-44-03.

Відділ є координуючим органом з питань ЦЗ управління з районами і об’єктами господарчої діяльності міста.

Основними завданнями відділу є:

 • розробка, удосконалення і надання пропозицій щодо планування заходів з евакуації у разі загрози виникнення або виникненні НС техногенного та природного характеру;
 • забезпечення розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійснення заходів з питань ЦЗ;
 • збір і обробка інформації від об’єктів господарчої діяльності щодо загрози або виникнення НС;
 • здійснення контролю за виконанням вимог законодавства з питань ЦЗ, заходів щодо запобігання виникненню НС та ліквідації їх наслідків на об’єктах господарчої діяльності районів міста.
 • забезпечення, через засоби масової інформації, всебічного інформування громадян про загрозу НС відповідно до сезону, безпеку життєдіяльності, ймовірне виникнення НС техногенного, природного та соціального характеру.

Управлінню підпорядковано дві аварійно-рятувальні служби:

Запорізька міська рятувально-водолазна служба (ЗМРВС) створена відповідно до рішення Запорізької міської ради від 09.10.2001 №49 «Про створення рятувально-водолазної служби» і є спеціалізованою аварійно-рятувальною службою, яка створена на професійній основі.

Засновником та власником ЗМРВС є Запорізька міська рада.

Служба призначена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з особливим ризиком для життя та здоров’я, зокрема для проведення водолазних робіт на об’єктах, що знаходяться у комунальній власності на водоймищах міста Запоріжжя, та організовує і проводить комплекс заходів щодо охорони життя людей на воді.

Керівництво:

начальник ЗМРВС — ГРИГОР Олександр Олександрович;

заступник начальника служби з аварійно-рятувальних робіт — КАЛЮЖНИЙ Сергій Володимирович;

заступник начальника служби з технічного забезпечення — ХАРЛАШИН Віктор Валентинович.

Місцезнаходження служби: вул. Нижньодніпровська, 12, 69091, м. Запоріжжя.

До складу служби входять управління та три аварійно-рятувальні станції, що є її структурними підрозділами.

Місцезнаходження підрозділів:

управління служби — м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 12, 707-53-35;

аварійно-рятувальна станція №1 (АРС-1) — м. Запоріжжя, вул. Оріхівська бухта, 1;

аварійно-рятувальна станція №2 (АРС-2) — м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 82;

аварійно-рятувальна станція №3 (АРС-3) — м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 1Б.

 

Комунальна спеціальна воєнізована аварійно-рятувальна служба (КСВАРС) утворена рішенням міської ради від 09.10.2001 №50 «Про реорганізацію державного воєнізованого спеціалізованого аварійно-рятувального підприємства в комунальну спеціальну воєнізовану аварійно-рятувальну службу».

Засновником та власником КСВАРС є Запорізька міська рада.

Служба є установою, призначеною для аварійно-рятувального обслуговування територій та об'єктів м. Запоріжжя.

Керівництво:

начальник КСВАРС — ОРЄШКО Сергій Миколайович;

заступник начальника служби з технічного забезпечення — МАЛЄВ Олександр Олександрович;

заступник начальника служби з аварійно-рятувальних робіт — НЕХОРОШЕВ Едуард Анатолійович.

Місцезнаходження служби: вул. Першотравнева, 2, м. Запоріжжя, 69095, тел.: 787-48-50,

63-56-23.

                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                               Рішення міської ради
                               25.01.2017 №35

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Запорізької міської ради.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним Запорізькій міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові.

1.3. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у відповідності до діючого законодавства України.

1.4. Управління створено з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту (далі – ЦЗ) відповідно до завдань, визначених Кодексом цивільного захисту України, регулює відносини пов’язані із захистом населення, території міста, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій (далі – НС), реагуванням на них.

1.5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, а також іншими нормативними актами.

1.6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки відкриті в органах Державного казначейства України та установах банку згідно чинного законодавства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп та бланк встановленого зразка. Являється неприбутковою організацією.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Здійснює функції постійно діючого органу управління ЦЗ на території міста Запоріжжя.

2.2. Забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контролює виконання рішень місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя, здійснює функції робочого органу (секретаріату) комісії.

2.3. Здійснює контроль за готовністю органів управління та сил ЦЗ міста до дій за призначенням.

2.4. Розробляє плани діяльності органів управління у сфері ЦЗ міста, здійснює контроль за їх виконанням.

2.5. Розробляє  проекти  місцевих  програм  у  сфері  ЦЗ,  спрямованих  на захист населення і територій від НС та запобігання їх виникненню.

2.6. Організовує та проводить моніторинг НС, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначає показники ризику.

2.7. Приймає участь в здійсненні заходів щодо оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення НС, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.

2.8. Здійснює контроль за готовністю комунальних аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням.

2.9. Координує діяльність спеціалізованих служб ЦЗ міста Запоріжжя, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням.

2.10. Приймає участь в заходах щодо проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення.

2.11. Визначає щорічну потребу в навчанні керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ.

2.12. Організовує підготовку органів управління та сил ЦЗ до дій за призначенням.

2.13. Приймає участь в розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

2.14. Здійснює контроль за проведенням спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань ЦЗ.

2.15. Координує заходи радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій м. Запоріжжя від наслідків НС.

2.16. Надає пропозиції щодо віднесення міста до групи ЦЗ.

2.17. Готує пропозиції щодо віднесення суб'єктів господарювання до категорії ЦЗ та надає їх перелік на затвердження у встановленому порядку.

2.18. Координує роботу суб'єктів господарювання щодо завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

2.19. Розробляє номенклатуру та обсяги накопичення матеріально-технічних засобів для попередження і ліквідації НС техногенного і природного характеру та їх наслідків, що підлягають закладенню у місцевий матеріальний резерв м. Запоріжжя.

2.20. Визначає потребу фонду захисних споруд (далі – ЗС) ЦЗ, здійснює контроль за дообладнанням або спорудженням в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організацією його укриття.

2.21. Готує рішення про подальше використання ЗС ЦЗ державної та комунальної власності у разі банкрутства суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних ЗС.

2.23. Організовує облік фонду ЗС ЦЗ.

2.24. Організовує проведення технічної інвентаризації ЗС ЦЗ, виключення їх з фонду таких споруд згідно з законодавством України.

2.25. Координує діяльність, спрямовану на поліпшення техногенної та пожежної безпеки на об’єктах комунальної власності.

2.26. Організовує роботу чергової служби в цілодобовому режимі.

2.27. Здійснює координацію діяльності виконавчих органів ради по забезпеченню сталого функціонування суб'єктів господарювання в особливий період, що належать до сфери їх управління.

2.28. Виконує, у межах визначених повноважень, функції з управління майном, що передано до сфери його управління.

2.29. Координує діяльність виконавчих органів міської ради з питань ЦЗ:

у мирний час згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України;

в особливий період – у межах реалізації заходів держави щодо оборони України.

2.30. Виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів.

2.31. Здійснює процедури закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів.

2.32. У разі прийняття міською радою рішення про обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору:

- здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників нижчого рівня (одержувачів) коштів бюджету міста;

- забезпечує у визначені терміни подання до органів Державної казначейської служби України зведеної за місяць інформації про виділені кошти бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів за встановленою формою;

- здійснює контроль за дотриманням розпорядниками нижчого рівня (одержувачами) бюджетних коштів вимог діючого законодавства щодо проведення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

2.33. Здійснює інші повноваження у сфері ЦЗ, визначені законом.

 

3. Права

 

3.1. Управління має право:

одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

передавати активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

використовувати доходи виключно для фінансування видатків на утримання управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим положенням.

3.2. Управління не має право розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

4. Начальник управління

 

4.1. Начальник управління:

здійснює керівництво й контроль за діяльністю управління, а також підпорядкованих служб: Запорізької міської рятувально-водолазної служби та Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби;

вносить міському голові пропозиції про затвердження штатного розпису управління в рамках граничної чисельності і фонду оплати праці працівників управління;

затверджує структуру та штатний розпис підпорядкованих служб, узгоджує прийняття на роботу керівних працівників;

вносить міському голові подання щодо призначення осіб на вакантні посади управління у відповідності з діючим законодавством України;

призначає на посади та звільнює з посад службовців і робітників;

розподіляє обов’язки між працівниками управління, визначає ступінь їх відповідальності, формує структурні підрозділи управління, затверджує положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників;

сприяє підвищенню рівня кваліфікації посадових осіб управління та їх професійне зростання;

здійснює особистий прийом громадян;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління;

представляє управління у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

видає у межах своїх повноважень накази, організує та контролює їх виконання;

у межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває банківські рахунки;

несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і порядку, встановленому чинним законодавством;

діє без доручення від імені управління;

від імені управління та в межах завдань, покладених на управління, підписує документи, пов’язані з діяльністю управління;

укладає договори, угоди;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим положенням.

4.2. У разі відсутності начальника управління, його обов’язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань заступник начальника.

 

5. Взаємодія

 

З метою реалізації власних повноважень управління взаємодіє з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, Головним управлінням ДСНС України в Запорізькій області, а також підприємствами, установами, об’єднаннями громадян м. Запоріжжя.

 

 

Секретар міської ради                                             Р.О.Пидорич


Закальський
Віктор Олександрович
Посада
начальник управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради