Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради

Контакти

вул. Першотравнева, 2, м.Запоріжжя, 69095

787-51-42

Графік роботи

пн – чт: 8:00–17:00
пт: 8:00–15:45
передсвяткові дні: 8:00–16:00
перерва: 12:00–12:45

Положення про управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення


Керівництво:

Начальник управління – тел.:787 51 42.
Заступник начальника управління – Ганна ДУХНОВСЬКА, тел.:787 51 42.
Заступник начальника управління – Валерій ФІЛІПОВИЧ тел.:787 51 42.
Відповідальний черговий (цілодобово) – тел.:(061) 787 53 00, факс: (061) 787 57 10


Завдання та обов’язки:

забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України;

регулювання відносин, пов’язаних із захистом населення, території міста, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них;

здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, визначених законодавством України.


Структура управління

Відділ планування заходів у сфері цивільного захисту населення управління (тел.: 787 44 88)

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВІДДІЛУ Є:

планування та координація дій органів управління та сил ЦЗ щодо реагування на НС техногенного і природного походження;

планування заходів ЦЗ на особливий період;

планування заходів щодо запобігання виникненню НС техногенного походження та зменшення збитків і втрат внаслідок стихійного лиха;

розроблення заходів щодо підвищення готовності сил ЦЗ та захисту населення і територій від НС.

 

Відділ запобігання і реагування на надзвичайцні ситуації управління (тел.: 787-61-58)

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВІДДІЛУ Є:

забезпечення сталого функціонування комплексу заходів інженерного, медичного, радіаційного та хімічного захисту, розробка документів з питань захисту населення та території;

визначення основних напрямків роботи у сфері захисту населення і територій від НС та ліквідації їх наслідків, а також інженерного забезпечення заходів ЦЗ у НС;

організація та проведення заходів захисту населення і територій у разі загрози та виникнення НС техногенного, природного і воєнного характеру;

створення банку даних з питань організації захисту населення, територій та інженерного забезпечення заходів ЦЗ у НС;

впровадження комплексу спеціальних заходів щодо попередження та зниження впливу радіоактивних і небезпечних хімічних речовин на життя та здоров'я людей у НС.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності управління (тел.: 787 51 16)

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВІДДІЛУ Є:

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління;

Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання нормативних документів управління, його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

 

Сектор загальної, організаційної, кадрової роботи та висвітлення інформації (тел. 787 51 42)

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ СЕКТОРУ Є:

Організація та здійснення діловодства, організаційної, кадрової роботи та висвітлення інформації в Управлінні.

Встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в Управлінні з використанням сучасної комп’ютерної техніки, автоматизації технологічних процесів оброблення документів та скорочення кількості документів.

Прийом, реєстрація та розподіл вхідної, вихідної кореспонденції.

Контроль за правильністю складання, оформлення, використання документів і організації діловодних процесів в Управлінні відповідно до норм чинного законодавства та Інструкції з діловодства, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

Підготовка, в межах покладених на Сектор завдань, інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на інформаційні запити, звернення громадян та народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

Інформування начальника Управління про стан виконання документів та роботи з реагування на звернення громадян, інформаційні та депутатські запити структурними підрозділами Управління

Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань трудового законодавства.

Документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.

Поширення інформації про діяльність Управління та його структурних підрозділів через засоби масової інформації та мережу Інтернет.

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування.

Висвітлення актуальних тем, які виникають під час роботи Управління та підпорядкованих йому установ, аналітичне забезпечення інформаційної політики Управління.

Виконання інших доручень керівництва Управління щодо забезпечення умов його ефективної діяльності, що випливають із покладених на Сектор завдань.


Управлінню підпорядковано дві аварійно-рятувальні служби:

Запорізька міська рятувально-водолазна служба (ЗМРВС):

Створена відповідно до рішення Запорізької міської ради від 09.10.2001 №49 «Про створення рятувально-водолазної служби» і є спеціалізованою аварійно-рятувальною службою, яка створена на професійній основі.

Засновником та власником ЗМРВС є Запорізька міська рада.

Служба призначена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з особливим ризиком для життя та здоров’я, зокрема для проведення водолазних робіт на об’єктах, що знаходяться у комунальній власності на водоймищах міста Запоріжжя, та організовує і проводить комплекс заходів щодо охорони життя людей на воді.

КЕРІВНИЦТВО:

начальник ЗМРВС;
заступник начальника служби з аварійно-рятувальних робіт;
заступник начальника служби з технічного забезпечення.

Місцезнаходження служби: 69091, м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 12.

До складу служби входять управління та три аварійно-рятувальні станції, що є її структурними підрозділами.

Місцезнаходження підрозділів:

управління служби — м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 12, тел.: 067 612 02 64;

аварійно-рятувальна станція №1 (АРС-1) — м. Запоріжжя, вул. Оріхівська бухта, 1;

аварійно-рятувальна станція №2 (АРС-2) — м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 82;

аварійно-рятувальна станція №3 (АРС-3) — м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 1Б.

 

Комунальна спеціальна воєнізована аварійно-рятувальна служба (КСВАРС)

Створена рішенням міської ради від 09.10.2001 №50 «Про реорганізацію державного воєнізованого спеціалізованого аварійно-рятувального підприємства в комунальну спеціальну воєнізовану аварійно-рятувальну службу».

Засновником та власником КСВАРС є Запорізька міська рада.

Служба є установою, призначеною для аварійно-рятувального обслуговування територій та об'єктів м. Запоріжжя.

КЕРІВНИЦТВО:

начальник КСВАРС;
заступник начальника служби з технічного забезпечення;
заступник начальника служби з аварійно-рятувальних робіт.

Місцезнаходження служби: 69095, м. Запоріжжя, вул. Першотравнева, 2, тел.: 787 48 50, 787 50 37.


Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції:

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Телефон
МАСАЛОВ Кирило Олегович головний спеціаліст-юрисконсульт відділу бухгалтерського обліку та звітності управління 787 44 03
КАЛЮЖНИЙ 
Сергій Володимирович
заступник начальника Запорізької міської рятувально-водолазної служби з аварійно-рятувальної роботи 097 447 82 67
СІРОВСЬКИЙ Олександр Васильович помічник начальника служби з медичного забезпечення Комунальної спеціальної аварійно-рятувальної служби з аварійно-рятувальної роботи 787 48 50
ХОМЧЕНКО 
Олена Іванівна
інспектор з кадрів Комунальної спеціальної аварійно-рятувальної служби 787 48 50

 


Назаров
Олександр Георгійович
Посада
начальник управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради