Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району

Контакти

вул.Сєдова, 5, м.Запоріжжя, 69035

702-33-10, 702-33-09 (черговий)

Графік роботи

пн – чт: 08:00-17:00
пт: 08:00-15:45
перерва: 12:00-12:45

Положення про районну адміністрацію


Голова районної адміністрації міської ради
 

Очолює районну адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському району, здійснює керівництво її діяльністю, спрямовує, координує та контролює її діяльність, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій.

Голова районної адміністрації координує та контролює роботу підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, які виконують роботи з утримання житла, благоустрою району, торговельного та побутового обслуговування населення.

Голова районної адміністрації міської ради планує та забезпечує виконання заходів щодо організації мобілізаційної підготовки та мобілізації на території району в особливий період.

Голова районної адміністрації міської ради  спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • заступників голови районної адміністрації;
 • відділу бухгалтерського обліку та звітності районної адміністрації;
 • відділу адміністративно-правової роботи районної адміністрації.

Голова районної адміністрації міської ради  очолює комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.


Заступник голови районної адміністрації міської ради
 

Забезпечує підготовку та подання пропозицій міській раді, виконавчому комітету міської ради з будь-яких питань, що стосується функціонування та/або покращення району та розташованих в ньому об’єктів, у тому числі до програм, планів та проектів розвитку як міста в цілому, так і окремих територій чи об’єктів.

Вирішує питання:

 • залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку району, координація цієї роботи на відповідній території;
 • залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього середовища;
 • організація тимчасових місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі на території району;
 • прийняття рішень щодо надання та скасування погоджень  підприємствам та приватним підприємцям на розміщення на території  об’єктів благоустрою комунальної форми власності, засобів пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза приміщенням;
 • погодження розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності згідно із затвердженим порядком;
 • сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в районі, реалізації державних, регіональних та місцевих програм розвитку підприємництва;
 • здійснення організаційних заходів щодо закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти (тендери);
 • укладання договорів на розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності та засобів дрібнороздрібної торговельної мережі;
 • встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування розташованих на території району;
 • закріплення та контроль за виконанням договорів щодо прибирання об’єктами торгівлі відведених територій;
 • проведення рейдів та перевірок території району, як самостійно так і спільно з іншими організаціями, на предмет виявлення самовільно встановлених споруд (в т.ч. тимчасових);
 • здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами транспорту та зв’язку; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;
 • спільно з Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради організація  контролю за станом благоустрою, зупинок громадського транспорту, міст відстою громадського транспорту та торговельно-зупинкових комплексів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення;
 • сприяння робочому органу з питань розміщення зовнішньої реклами в організації та проведенні контролю за розміщенням зовнішньої реклами та вжиття необхідних заходів щодо запобігання її невпорядкованого розташування.

Спрямовує, координує та контролює діяльність відділу економічного розвитку та підприємництва районної адміністрації міської ради.

Очолює:

 • координаційну раду з питань розвитку підприємництва;
 • комісію по упорядкуванню роботи об’єктів сфери обслуговування;
 • робочу групу з упорядкування стихійної торгівлі на території Вознесенівського району;
 • тендерний комітет;
 • комісію для розгляду скарг та звернень, які надходять стосовно діяльності (порушення тиші) підприємств, установ, організацій або громадян - суб’єктів господарської діяльності;
 • комісію для розгляду скарг та звернень, які надходять стосовно діяльності (порушення тиші) підприємств, установ, організацій або громадян - суб’єктів господарської діяльності.

Заступник голови районної адміністрації міської ради
 

Забезпечує підготовку та подання пропозицій міській раді, виконавчому комітету міської ради з питань благоустрою території району, у тому числі до програм, планів та проектів розвитку як міста в цілому, так і окремих територій чи об’єктів в сфері житлово-комунального господарства.

Вирішує питання:

 • залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів комунальної інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього середовища;
 • здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності ;
 • здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства та комунальними підприємствами, які виконують роботи із санітарного утримання та благоустрою території району, та передані в оперативне управління районній адміністрації, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
 • організація благоустрою району, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; спільно з Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради здійснення контролю за станом благоустрою, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
 • здійснення контролю та догляду за утриманням та капітальним ремонтом об’єктів та споруд благоустрою, малих архітектурних форм, доріг, тротуарів та пішохідних доріжок, що знаходяться на балансі та в оперативному управлінні районної адміністрації та надання пропозицій з цих питань;
 • сприяння створенню ОСББ на території району. Контроль за діяльністю ЖБК, ОСББ та відомчим житловим фондом в межах «Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій» та «Правил благоустрою територій м. Запоріжжя»;
 • здійснення нагляду за станом благоустрою садових та гаражних кооперативів,
 • забезпечення обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;
 • організація роботи з приватизації житла;
 • розгляд питань щодо зміни договору найму житлового приміщення в будинках та гуртожитках, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя;
 • спільно з Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради організація  контролю за станом благоустрою гаражних кооперативів та автостоянок, як приватного так і громадського транспорту які знаходяться на балансі районної адміністрації, садових кооперативів, човнових причалів, тимчасових споруд ;
 • участь в підготовці регіональних та міських програм з охорони довкілля та організація роботи з ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій з залученням до роботи підприємств, установ всіх форм власності та населення;
 • проведення рейдів та перевірок території району, як самостійно так і спільно з іншими організаціями, на предмет виявлення самовільно встановлених споруд (в т.ч. тимчасових) та подальше інформування Інспекції з благоустрою про виявленні випадки, а також вжиття всіх можливих заходів  щодо знесення самовільно розміщених об’єктів  та звільнення земельної ділянки;
 • присвоєння та зміна поштових адрес об’єктам нерухомості;
 • організація і проведення дій щодо усунення наслідків порушення Правил благоустрою території м. Запоріжжя, затверджених Запорізькою міською радою, в тому числі шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів;
 • вирішення питання щодо набуття права власності на безхазяйну річ, розташовану на території відповідного району.

Спрямовує, координує та контролює діяльність відділу житлово-комунального господарства районної адміністрації міської ради.

Очолює:

 • житлову комісію;
 • гаражну комісію;
 • комісію про порядок перевірки фактичного проживання громадян в гуртожитках, що є об’єктами права власності територіальної громади м. Запоріжжя;
 • робочу групу з питань визначення меж (територій) відповідальності юридичних і фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців за підтримання належного санітарного стану Вознесенівського району;
 • комісію з питань поводження з безхазяйними відходами;
 • робочу групу з проведення впорядкування квартирної черги;
 • погоджувальну комісію для розгляду спорів з приводу суміжного землекористування фізичних та юридичних осіб;
 • комісію по боротьбі з карантинними рослинами, бур'янами та несвоєчасним покосом трав;
 • міжвідомчу комісію по розгляду питань відключення окремих житлових будинків  від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання в Вознесенівському районі м. Запоріжжя;
 • комісію з питань приведення до належного стану земельних ділянок, які знаходяться у власності або в оренді та не використовуються, мають занедбаний вигляд.

Заступник голови районної адміністрації міської ради
 

Забезпечує підготовку та подання пропозицій міській раді, виконавчому комітету міської ради з будь-яких питань, що стосується функціонування та/або покращення району та розташованих в ньому об’єктів, у тому числі до програм, планів та проектів розвитку як міста в цілому, так і окремих територій чи об’єктів.

Вирішує питання:

 • залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього середовища;
 • організація та проведення заходів щодо відзначення загальнодержавних, міських  та районних свят;
 • питання соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та сприяння органам соціального захисту щодо адаптації безпритульних громадян;
 • здійснення у встановленому законодавством порядку функцій органу опіки та піклування;
 • здійснення роботи з керівниками підприємств усіх форм власності щодо підвищення фонду оплати праці, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, дотримання встановлених державою мінімальних стандартів оплати праці та легалізації робочих місць;
 • розгляд звернення та підготовка спільно з управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради  по Вознесенівському району та Управлінням Пенсійного фонду України в Вознесенівському районі м. Запоріжжя документів для клопотання про призначення пенсій за особливі заслуги відносно осіб, зазначених у пунктах 2,6,7,8 статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
 • спільно з Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради організація  контролю за станом благоустрою споруд соціально-культурного чи іншого призначення.
 • забезпечення проведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру по району, аналізу причин їх виникнення та проведення профілактичної роботи;
 • забезпечення складання та надання узагальнених по району звітів про нещасні випадки невиробничого характеру.

Спрямовує, координує та контролює діяльність сектору по культурі та спорту районної адміністрації міської ради.

Очолює:

 • спостережну комісію;
 • опікунську раду для захисту прав повнолітніх недієздатних та обмежених у дієздатності осіб;
 • комісію з питань захисту прав дитини;
 • комісію з питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу.

Заступник голови районної адміністрації міської ради
 

Заступник голови забезпечує підготовку та подання пропозицій міській раді, виконавчому комітету міської ради з будь-яких питань, що стосується функціонування та/або покращення району та розташованих в ньому об’єктів, у тому числі до програм, планів та проектів розвитку як міста в цілому, так і окремих територій чи об’єктів.

Вирішує питання:

 • забезпечення планування роботи районної адміністрації;
 • організація роботи з питань діловодства, контрольної діяльності, здійснення моніторингу стану виконавської  дисципліни;
 • здійснення організаційних заходів щодо кадрового забезпечення районної адміністрації, проходження служби в органах місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України;
 • розгляд пропозицій трудових колективів району про нагородження державними нагородами України та підготовка пропозицій міському голові;
 • організація роботи з виконання вимог законодавства України щодо боротьби з корупцією та попередження проявів корупції, розробка заходів щодо профілактики проявів корупції, контроль за станом їх виконання;
 • забезпечення інформування громадськості про роботу Запорізької міської ради, виконавчих органів міської ради з метою залучення мешканців до вирішення питань розвитку міста, району;
 • здійснення організаційних заходів щодо виконання Закону України «Про органи самоорганізації населення», надання населенню організаційної і правової допомоги в утворенні органів самоорганізації населення, координація роботи органів самоорганізації населення;
 • організація роботи щодо виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», розгляд звернень громадян, організація особистого прийому громадян керівниками районної адміністрації;
 • забезпечення ведення персоніфікованого обліку виборців;
 • сприяння в організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, залученню кандидатів на військову службу за контрактом;
 • організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою на території району;
 • координація та контроль за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку.

Спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • відділу організаційної та кадрової роботи районної адміністрації міської ради;
 • відділу ведення Державного реєстру виборців районної адміністрації міської ради;
 • загального відділу районної адміністрації міської ради.

Очолює:

 • раду з координації діяльності органів самоорганізації населення;
 • комісію із соціального страхування з питань призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг;
 • адміністративну комісію;
 • експертну комісію та архівний підрозділ;
 • евакуаційну комісію;
 • робочу групу для обстеження найпростіших укриттів (підвальних приміщень) в місті;
 • призовну комісію.

Графік особистого прийому громадян

№ з/п П.І.Б. Посада Дні прийому щомісяця Години прийому Місце проведення
1 Вербовщук Євген Григорович голова районної адміністрації 2-й та 3-й понеділок 14.00-16.00 каб.28
2 Васильєв Сергій Сергійович заступник голови районної адміністрації щопонеділка 14.00-16.00 каб.39а
3 Лисак Віталій Вікторович заступник голови районної адміністрації щоп'ятниці 13.00-15.00 каб.39б
4 Хоцький Віктор Іванович заступник голови районної адміністрації щосереди 14.00-16.00 каб.32

 


Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції:
Хоцький Віктор Іванович - заступник голови районної адміністрації. Контактний телефон - (061) 702-33-44.

 

 


Вербовщук
Євген Григорович
Посада
голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району