Фільтр сесій міської ради

26 сесія міської ради 28.02.2018: Рішення міської ради

Про затвердження містобудівної документації – «План зонування території м.Запоріжжя»

№ 75 від 28.02.2018 Дата оприлюднення 05.03.2018

            Розглянувши текстові та графічні матеріали містобудівної документації – «План зонування території м.Запоріжжя», розробленої Державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, схвалені на засіданні архітектурно-містобудівної ради при департаменті архітектури та містобудування від 27.12.2017, беручи до уваги результати громадських обговорень, з метою підвищення ефективності реалізації положень генерального плану м.Запоріжжя, раціонального використання території міста в ринкових умовах з узгодженням приватних, громадських та державних інтересів, а також забезпечення інформованості потенційних інвесторів щодо можливостей реалізації їх намірів і прозорості управлінських рішень в сфері містобудування, що стимулюватиме інвестиційну активність фізичних та юридичних осіб, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування»,  наказом Мінрегіону України  від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації»,   Запорізька міська рада,

ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити містобудівну документацію - «План зонування території м.Запоріжжя»: графічні матеріли  – «Схема зонування території міста» (додається) та текстові матеріали – Пояснювальна записка - книги 1,2 (додаються). 

            2.  Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради  (Назаренко П.В.) забезпечити доступність матеріалів Плану зонування території м.Запоріжжя відповідно до вимог чинного законодавства.

            3. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мішка С.М. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин (Чумаченко І.М.).

 

 

Міський голова                                                                                             В.В. Буряк