Фільтр сесій міської ради

5 сесія міської ради 31.03.2021, 23.04.2021: Рішення міської ради

Про внесення змін до Регламенту Запорізької міської ради, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 21.12.2020 №5

№ 96 від 23.04.2021 Дата оприлюднення 05.05.2021

           Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ч.7 ст.2, ст.80 Регламенту Запорізької міської ради, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 21.12.2020 №5, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА

           1. Внести зміни до Регламенту Запорізької міської ради, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 21.12.2020 №5, виклавши ч.4 ст.45 Регламенту в наступній редакції:

           «4. Міський голова, секретар, депутат ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

           Якщо неучасть осіб, зазначених у абзаці першому цієї частини статті, у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності відповідної ради, іншого колегіального органу, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті радою, іншим колегіальним органом рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання колегіального органу.

           Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов’язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу.».

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради та постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції.

 

Міський голова                                                                  В. В. Буряк