Фільтр сесій міської ради

46 сесія міської ради 18.12.2019 : Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 31.01.2014 №22 «Про затвердження Програми раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя» зі змінами

№ 24 від 18.12.2019 Дата оприлюднення 26.12.2019

           Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та з метою реалізації повноважень виконавчих органів міської ради в галузі містобудування та архітектури на території міста, координації діяльності суб’єктів містобудування щодо раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

           1. Внести зміни до рішення Запорізької міської ради від 31.01.2014 №22 «Про затвердження Програми раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя» зі змінами.

           2. Викласти Програму раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя в новій редакції (додається).

           3.   Визначити виконавчий комітет Запорізької міської ради виконавчим органом з питань:

           3.1. надання згоди на розробку детальних планів, фінансування яких здійснюється у відповідності до ч.4 ст.10 Закону України «Про регулювання  містобудівної діяльності» (надалі – Закону);

           3.2.  розгляду та затвердження детальних планів територій, відповідно до п. 8 ст. 19 Закону.

           4. Надати згоду на розробку детальних планів території м.Запоріжжя, передбачених розділом 3, Завдання 3 Програми раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя.

           5. Замовником розроблення детальних планів визначити департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

           6. Доручити департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради:

           6.1. Організувати розроблення детальних планів, згідно до вимог п. 1.4 Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 16.11.2011 №290 та ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

           6.2. Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті детальних планів в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», з урахуванням вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

           7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мішка С.М. та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Чумаченко І.М.). 

 

 

Міський голова                                                                     В.В.Буряк

 

Копії документа для завантаження