Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів

Згідно Положення про постійні комісії міської ради від 27.01.2021 №29 постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів:

4.2.1. готує висновки і рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів;

4.2.2. здійснює контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчих органів ради в частині реалізації повноважень, зазначених у ст. ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4.2.3. здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів ради з питань, які належать до компетенції комісії;

4.2.4. контролює виконання програм та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів;

4.2.5. готує висновки і рекомендації щодо створення необхідних органів і служб для забезпечення організації та фінансування спільних проектів будь-якими суб’єктами комунальної власності чи спільного фінансування комунальних підприємств;

4.2.6. надає рекомендації щодо створення підприємств з вітчизняними та іноземними інвестиціями в комунальній сфері;

4.2.7. бере участь у розробці та проведенні аналізу стратегічних планів та програм з питань розвитку міста;

4.2.8. вивчає питання та надає рекомендації про приватизацію підприємств, які можуть вплинути на соціально-економічний стан міста;

4.2.9. попередньо розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових галузевих програм з інших питань місцевого самоврядування, економічної політики, бюджету і фінансів;

4.2.10. має право брати участь у проведенні експертизи програм з питань економічного та соціального розвитку міста;

4.2.11. попередньо розглядає проекти міського бюджету та зміни до нього, а також звіти про його виконання.

4.2.12. попередньо розглядає проекти планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності, вносить до них зауваження і пропозиції, здійснює контроль за їх виконанням, попередньо розглядає, готує висновки і рекомендації за рішеннями міської ради, які пов’язані зі створенням, ліквідацією, реорганізацією та перепрофілюванням підприємств, установ та організацій комунальної власності;

4.2.13. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу на рік, вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки і рекомендації, щодо покращення функціонування підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів;

4.2.14. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у віданні ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів;

4.2.15. з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

4.2.16. розглядає проекти рішень ради перед внесенням їх на розгляд ради які готуються посадовими особами місцевого самоврядування з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів;

4.2.17. бере участь у підготовці проекту бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження;

4.2.18. готує рекомендації по виявленню резервів і додаткових доходів до бюджету;

4.2.19. попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення цільових, резервних і валютних фондів, затвердження положень  про ці фонди та звітів про їх використання.

4.2.20 вносить на розгляд ради пропозиції по встановленню місцевих податків і зборів, пільг по ним, зокрема пільг по земельному податку;

4.2.21. контролює процес міжбюджетних взаємовідносин на користь ради;

4.2.22. розглядає експертні оцінки приватизації земельних ділянок;

4.2.23. у разі необхідності, але не менше ніж один раз на рік, заслуховує звіти про діяльність підприємств, установ і організацій, в яких рада є засновником або учасником, на підставі звітів готує рекомендації і пропозиції щодо затвердження результатів їх діяльності;

4.2.24. у разі необхідності, але не менше ніж один раз на рік, заслуховує звіти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника департаменту фінансової та бюджетної політики, відділів, управлінь та інших виконавчих органів  ради про їх роботу, виконання рішень ради;

4.2.25. бере участь в розробці заходів та програм, пов’язаних із залученням бюджетних надходжень, для реалізації соціально-економічних та культурних програм;

4.2.26. розглядає та погоджує питання надання пільг, які спричиняють втрати міського бюджету;

4.2.27. розглядає питання про здійснення місцевих позик, випуск муніципальних цінних паперів, залучення інвестицій, отримання та обслуговування кредитів (місцевих запозичень),

4.2.28 розглядає питання встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.