Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради

Контакти

69037, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 214

239-73-78

Графік роботи

пн – чт: 09.00-18.00,
пт: 09.00-16.45,
перерва: 13.00-13.45)

(на період дії карантину:
пн – чт: 08.00-17.00,
пт: 08.00-15.45,
перерва: 12.00-12.45)

Основні завдання департаменту

Реалізація державної політики та формування єдиних міських підходів для задоволення потреб і інтересів територіальної громади з питань фізичної культури та спорту.

Реалізація державної молодіжної, сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, сприяння інтелектуальному, фізичному, духовному розвитку дітей та молоді, підвищення ролі жінок у суспільстві.

Розроблення та реалізація разом з структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, громадянами, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища, подальший розвиток фізичної культури та спорту, на розв’язання соціальних проблем молодих сімей.

Сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху, залучення громадян до раціонального використання вільного часу засобами фізичної культури і спорту, проведення змістовного дозвілля дітей та молоді, сприяння розвитку національних видів спорту.

Створення умов та сприяння творчому, інтелектуальному, духовному розвитку молоді міста.

Забезпечення пропаганди здорового способу життя у молодіжному середовищі та формування відповідального ставлення до власного здоров’я.

Виховання у молоді поваги до народних звичаїв, традицій патріотизму та національних цінностей України.

Забезпечення заходів з протидії торгівлі людьми.

Координація роботи міської молодіжної ради при Запорізькій міській раді, молодіжних громадських організацій, з Конституцією та законами України що опікується проблемами сім’ї, жінок та молоді, студентських рад вищих навчальних закладів міста, інших громадських організацій, об’єднань, установ, закладів, що працюють з молоддю.

Задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

Сприяння у поліпшенні житлових умов молодих сімей та громадян міста.

Організація та проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, навчально-тренувальних зборів, забезпечення участі спортсменів у змаганнях різних рівнів, проведення соціальних акцій, конференцій, нарад, засідань «круглого столу», навчальних семінарів, інших заходів з питань, що належать до компетенції департаменту.

Здійснення міжнародного співробітництва з питань фізичної культури, спорту, сім’ї та молоді.

Розробка та реалізація з урахуванням комплексу маркетингових досліджень масштабних спортивних  подій, спрямованих на формування іміджу міста на національному та міжнародному рівнях.

Просування масштабних спортивних подій, які проводяться на території міста Запоріжжя, в мережі Інтернет, в регіональних, всеукраїнських засобах масової інформації.

Пропагування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

Підтримка обдарованої молоді, стимулювання розвитку творчого потенціалу молоді міста, створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти м. Запоріжжя.

Загальне керівництво спортивними закладами та установами комунальної форми власності підпорядкованими департаменту.

 

Графік особистого прийому громадян

 

ПІБ

Посада

Дата проведення

Час проведення

Адреса

Бланк Павло Сергійович

Директор департаменту

вівторок, четвер                

 

09:00 - 11:00
15:00 - 18:00

69037, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 214

Багіров Едуард Олександрович

Заступник директора департаменту — начальник управління спорту та фізичної культури

середа, п’ятниця

09:00 - 11:00
14:00 - 16:00

69037, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 214

Савицький Олексій Сергійович

Заступник директора департаменту — начальник управління по роботі з молоддю та сім’єю

середа, п’ятниця

09:00 - 11:00
14:00 - 16:00

69106, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 30а

 

 

Контакти


Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради
пр. Соборний, 214, м. Запоріжжя, 69037
тел./факс 32-59-31, 32-59-33 е-mail: misksport_zp@ukr.net

ПІБ працівника

Посада

Службовий телефон

Службова електронна адреса

Бланк Павло Сергійович

директор департаменту

32-59-33

misksport_zp@ukr.net

Ратушна Катерина Ігорівна

завідувач сектору діловодства та організаційно-кадрової роботи

224-07-54

misksport_zp@ukr.net

Брацило Наталя Олександрівна

головний бухгалтер

224-54-35

misksport_zp@ukr.net


Управління спорту та фізичної культури департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради
пр. Соборний, 214, м. Запоріжжя, 69037
тел./факс 32-59-31, 32-59-33 е-mail: misksport_zp@ukr.net

Багіров Едуард Олександрович

заступник директора департаменту — начальник управління спорту та фізичної культури

32-59-31

misksport_zp@ukr.net

Богдан Валерій Володимирович

заступник начальника управління — начальник навчально-спортивного відділу

32-59-31

misksport_zp@ukr.net

Несмашний Микола Васильович

начальник відділу спортивно-масової роботи

32-03-87

misksport_zp@ukr.net


Управління по роботі з молоддю та сім’єю департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради
юр.адреса: пр. Соборний, 206, м. Запоріжжя, 69037
місцезнаходження: вул. Сталеварів, 30а, м. Запоріжжя, 69106
тел./факс: 233-31-12, е-mail: komitetmolodi@ukr.net

Савицький Олексій
Сергійович

заступник директора департаменту — начальник управління по роботі з молоддю та сім’єю

233-31-12

komitetmolodi@ukr.net

Міскєєва Яна Борисівна

заступник начальника управління — начальник відділу по роботі з сім’єю

233-24-25

komitetmolodi@ukr.net

 

начальник відділу по роботі з молоддю

233-31-12

komitetmolodi@ukr.net

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

25.01.2017 №52

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент спорту, сім’ї та  молоді Запорізької  міської ради

 

1 Загальні положення

1.1 Департамент спорту, сім’ї та  молоді Запорізької міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Запорізької міської ради, підзвітний і підконтрольний Запорізькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Запорізької міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за відповідним напрямком роботи

1.2. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами інших центральних органів влади, Статутом територіальної громади міста Запоріжжя, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3 Департамент очолює директор, який призначається та звільняється з посади міським головою у відповідності з діючим законодавством України.

1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України та установах банку згідно чинного законодавства, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, штамп та бланк встановленого зразка. Департамент має всі права юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України.

1.5. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

  1.6. Департамент в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

   1.7. Департамент спорту, сім’ї та  молоді Запорізької міської ради є правонаступником прав та обов’язків департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради в частині здійснення повноважень щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту, сім’ї та молоді

 

 

 

 

2 Основні завдання департаменту

 

2.1. Реалізація державної політики та формування єдиних міських підходів для задоволення потреб і інтересів територіальної громади з питань фізичної культури та спорту.

2.2 Реалізації державної молодіжної, сімейної та гендерної політики, координація роботи з питань оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, попередження насильства в сім’ї, сприяння інтелектуальному, фізичному, духовному розвитку дітей та молоді, підвищення ролі жінок у суспільстві.

2.3 Розроблення та реалізація разом з структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, громадянами, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища, подальший розвиток фізичної культури та спорту, на   розв’язання соціальних проблем молодих сімей.

2.4. Сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху, залучення громадян до раціонального використання вільного часу засобами фізичної культури і спорту, проведення змістовного дозвілля дітей та молоді, сприяння розвитку національних видів спорту, організація оздоровлення населення.

2.5. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-тренувального процесу в спортивних закладах міста.

2.6. Створення умов та сприяння творчому, інтелектуальному, духовному розвитку молоді міста.

2.7. Забезпечення пропаганди здорового способу життя у молодіжному середовищі та формування відповідального ставлення до власного здоров’я.

2.8. Виховання у молоді поваги до народних звичаїв, традицій патріотизму та національних цінностей України.

2.9. Забезпечення заходів з протидії торгівлі людьми.

2.10. Координація роботи міської молодіжної ради при Запорізькій міській раді, молодіжних громадських організацій, з Конституцією та законами України що опікується проблемами сім’ї, жінок та молоді, студентських рад вищих навчальних закладів міста, інших громадських організацій, об’єднань, установ, закладів, що працюють з молоддю.

2.11. Задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

2.12. Організація роботи з питань оздоровлення та відпочинку дітей.

2.13. Сприяння у поліпшенні житлових умов молодих сімей та громадян міста.

2.14. Організація та проведення спортивно-масових та фізкультурно-оз-доровчих заходів, навчально-тренувальних зборів, забезпечення участі спортсменів у змаганнях різних рівнів, проведення соціальних акцій, конференцій, нарад, засідань «круглого столу», навчальних семінарів, інших заходів з питань, що належать до компетенції департаменту.

2.15. Здійснення міжнародного співробітництва з питань фізичної культури, спорту, сім’ї та молоді.

 

 

3 Функції

 

3.1. Здійснює загальне керівництво спортивними закладами та установами комунальної форми власності підпорядкованими департаменту.  

3.2 Співпрацює з державними органами та громадськими організаціями щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

3.3 Розробляє та здійснює реалізацію комплексних програм розвитку фізичної культури та спорту, цільових програм та заходів з питань поліпшення становища сім’ї та молоді, визначає стратегічні і пріоритетні напрямки діяльності  департаменту.

3.4 Сприяння розвитку системи пошуку і відбору талановитої молоді, а також діяльності молодіжних організацій, творчих об’єднань тощо.

3.5 Сприяє  задоволенню соціальних потреб сімей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3.6. Готує проекти рішень Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради з питань фізичної культури, спорту та молодіжної політики.

3.7. Погоджує проекти будівництва  спортивних споруд, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.8. Співпрацює з позашкільними навчальними закладами міста щодо підготовки та проведення міських заходів, акцій, конкурсів, фестивалів, спрямованих на підтримку сім’ї та молоді міста.

3.9. Співпрацює з молодіжними громадськими та іншими об’єднаннями, які діють згідно з Конституцією та законами України, що опікуються проблемами сім’ї, жінок та молоді, підтримка їх діяльності.

3.10. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.11. Співпрацює зі службою (управлінням) у справах дітей Запорізької міської ради щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.

3.12. Вносить пропозиції до міської ради про відкриття відділень з видів спорту у дитячо-юнацьких спортивних школах, відкриття нових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, профільних спортивних класів на базі загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє  їх матеріальній підтримці.

3.13. Здійснює контроль за цільовим використанням і технічним станом об’єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості у місті, навчальних закладів, виступає замовником будівництва зазначених об’єктів та відповідає за дотриманням правил безпеки під час проведення заходів.

 3.14. Погоджує статути спортивних   установ та закладів комунальної та інших форм власності, готує їх до затвердження  згідно чинного законодавства.

3.15. Перевіряє разом з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування стан роботи з фізичної культури і спорту в навчальних та позашкільних закладах, а також на підприємствах організаціях усіх форм власності.

3.16. Проводить комплектування закладів фізичної культури та спорту фахівцями, в тому числі керівними кадрами; вдосконалює професійну кваліфікацію  тренерів-викладачів, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством молоді та спорту України.

3.17. Інспектує та контролює  діяльність спортивних закладів, що є комунальною власністю, організовує їх фінансове забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази.

3.18. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в  спортивних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.19. Координує у межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, щодо організації фізкультурно-оздоровчої спортивної роботи, відпочинку, дозвілля дітей та молоді.

3.20. Забезпечує підготовку документів для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».

3.21. Здійснює реалізацію програм щодо працевлаштування та соціалізації молоді міста.

3.22. Здійснює заходи щодо духовного та патріотичного виховання підростаючого покоління.

3.23. Сприяє інтеграції міського молодіжного руху до всеукраїнських, європейських та світових молодіжних структур.

3.24. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.25. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

3.26. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю комунального спортивно-видовищного підприємства «Юність», комунального підприємства «Центральний стадіон».

3.27. Виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства.

3.28. Здійснює процедури закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів.

3.29. У разі прийняття міською радою рішення про обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору:

- здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників нижчого рівня (одержувачів) коштів бюджету міста;

- забезпечує у визначені терміни подання до органів Державної казначейської служби України зведеної за місяць інформації про виділені кошти бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів за встановленою формою;

- здійснює контроль за дотриманням розпорядниками нижчого рівня (одержувачами) бюджетних коштів вимог діючого законодавства щодо проведення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

 

 

4 Структура департаменту

 

          4.1 Структура департаменту визначається штатним розписом.

4.2 Штатна чисельність департаменту   встановлюється розпорядженням міського голови в межах загальної чисельності апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів, яка затверджується Запорізькою міською радою.

4.3 Штатний розпис та кошторис департаменту затверджується міським головою.

4.4 Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста.

4.5 Департамент в своїй структурі може мати структурні підрозділи.

4.6 Працівники департаменту, що є посадовими особами органів місцевого самоврядування, призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту у встановленому чинним законодавством порядку.

4.7. Керівники структурних підрозділів департаменту безпосередньо підпорядковані директору департаменту, йому підконтрольні та підзвітні.

4.8. Повноваження структурних підрозділів департаменту, їх організація, структура та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які затверджуються директором департаменту.

 

5 Права і обов’язки департаменту

 

5.1. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій   інформацію,  інші матеріали,   а  від  місцевих   органів   державної

статистики – безоплатно статистичні дані необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, які належать до компетенції департаменту.

5.4. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

5.5. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з спортивними закладами, молодіжними організаціями зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо, бути позивачем і відповідачем у суді.

5.6. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

5.7. Розробляти в межах наданих повноважень проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

5.8. Направляти у відрядження працівників департаменту.

5.9. Вимагати обов’язкового виконання наказів, вказівок, тощо, виданих у межах своїх повноважень та в порядку і на підставах, визначених законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

5.10. Користуватись іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормами чинного законодавства України.

5.11. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

 

 

6 Директор департаменту

 

6.1 Директор департаменту здійснює керівництво діяльністю департаменту, забезпечує виконання покладених на департамент завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступників, працівників.

6.2. Діє без доручення від імені департаменту, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, покладених на нього, представляє інтереси департаменту в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

6.3. Укладає в межах наданих повноважень та відповідно до чинного законодавства угоди, необхідні для виконання департаментом своїх функцій.

6.4. Видає в межах своїх повноважень довіреності.

          6.5. Подає на затвердження міському голові штатний розпис та кошторис витрат на утримання департаменту.

6.6. Планує роботу департаменту і аналізує стан її виконання.

6.7. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису департаменту. Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банку згідно чинного законодавства, має право першого підпису на банківських документах.

6.8. Затверджує положення про структурні підрозділи департаменту, розподіляє обов’язки між заступниками директора департаменту, керівниками його структурних підрозділів, визначає ступінь відповідальності працівників департаменту, затверджує посадові інструкції посадових осіб департаменту та працівників структурних підрозділів департаменту.

6.9. Затверджує штатні розписи структурних підрозділів департаменту.

6.10. Контролює своєчасне та якісне виконання працівниками департаменту покладених на них обов’язків, вживає заходи щодо підвищення кваліфікації працівників департаменту.

6.11. Забезпечує необхідні умови для роботи працівників департаменту та контролює дотримання працівниками трудової дисципліни.

6.12. Видає в межах своєї компетентності накази, які є обов’язковими для виконання працівниками департаменту, організовує контроль за їх виконанням.

6.13. Координує діяльність структурних підрозділів департаменту з усіх напрямків діяльності.

6.14. Забезпечує внутрішній аудит результативності та ефективності роботи структурних підрозділів департаменту.

6.15. Погоджує плани роботи структурних підрозділів.

6.16. Приймає рішення щодо питань преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, надбавок і доплат працівникам департаменту та керівникам  спортивних та молодіжних закладів, підпорядкованих департаменту.

6.17.  Погоджує призначення на посади та звільнення з посад працівників, що є посадовими особами органів місцевого самоврядування.

6.18. Призначає на посади та звільняє з посад працівників департаменту, що не є посадовими особами органів місцевого самоврядування.

6.19. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників   комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту.

6.20. Інформує територіальну громаду міста з питань, віднесених до компетенції департаменту, висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації.

6.21. Забезпечує розгляд в установленому законодавством порядку пропозицій, заяв, звернень, скарг та веде особистий прийом громадян.

6.22. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства України.

6.23. Готує подання міському голові про заохочення та дисциплінарні стягнення на працівників, що є посадовими особами органів місцевого самоврядування.

6.24 Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників фізичної культури та спорту, сім’ї та молоді державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

6.25. Укладає договори, угоди.

6.26. Забезпечує підвищення кваліфікації працівників департаменту та їх професійне зростання.

6.27. У разі відсутності директора департаменту його обов’язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на виконавчий орган міської ради завдань заступник директора департаменту.

6.28. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва з питань фізичної культури, спорту, сім’ї та молоді .

6.29. Директор департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

6.30. При департаменті може створюватися колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням директора департаменту. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами департаменту.

6.31. При департаменті створюється  комісія  з питань  присвоєння спортивних розрядів, згідно Єдиної  спортивної класифікації України.

6.32. Для організації фінансового та бухгалтерського забезпечення закладів, підпорядкованих департаменту, при департаменті утворюється централізована бухгалтерія, яка діє відповідно до положення, затвердженого директором.

 

7 Взаємодія

 

Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, управліннями, департаментами та іншими виконавчими органами Запорізької міської ради, постійними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян в межах та у спосіб, визначений чинним законодавством України.

 

8 Заключні положення

 

8.1. Припинення діяльності департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. При реорганізації і ліквідації департаменту, вивільнюваним працівникам гарантується захист прав відповідно до трудового законодавства України.

8.3. Зміни та доповнення до цього положення вносяться в разі необхідності відповідно до рішень міської ради.

 

 

Секретар ради                                                                       Р. О. Пидорич


Бланк
Павло Сергійович
Посада
Директор департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради