Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста

Згідно Положення про постійні комісії від 27.01.2021 №29 постійна комісія з питань життєзабезпечення міста:

4.5. Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста:

4.5.1. готує висновки і рекомендації з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

4.5.2. контролює виконання програм та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

4.5.3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу на рік, вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки і рекомендації, щодо покращення функціонування підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

4.5.4. розглядає пропозиції та надає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у віданні ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

4.5.5. розглядає проекти рішень перед внесенням їх на розгляд ради та виконавчого комітету з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

4.5.6. з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження, перевіряє роботу підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

4.5.7. розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації відповідно до своєї функціональної спрямованості;

4.5.8. у разі необхідності, але не менше ніж один раз на рік, заслуховує звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради з питань житлово-комунального господарства про роботу департаменту житлово-комунального господарства, керівників підпорядкованих йому підприємств;

4.5.9. розглядає тарифи на послуги в житлово-комунальній сфері, виносить відповідні висновки і рекомендації;

4.5.10. розглядає виділення та продаж земельних ділянок під будівництво соціального житла та інших об’єктів, які використовують газ, електроенергію, тепло, воду, інженерні мережі;

4.5.11. контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;

4.5.12. контролює виконання Закону України «Про благоустрій», Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і порядку, інших рішень ради, зокрема щодо забезпечення населення і особового складу територіальних невоєнізованих формувань цивільної оборони засобами радіаційного та хімічного захисту;

4.5.13. спільно з іншими комісіями розглядає звернення, клопотання юридичних та фізичних осіб, проектну документацію, висновки, експертизи щодо планування та здійснення містобудівних програм, будівництва і реконструкції житлових об’єктів, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла за власні кошти (ЖБК, МЖК), будівництва житла за бюджетні кошти, залучення інвестиційних коштів на будівництво соціального житла тощо, проведення інвентаризації житлового фонду, відселення з аварійних будинків, непридатних для проживання, ветхих та будинків, що загрожують обвалом;

4.5.14. здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчих органів ради, вивчає діяльність підпорядкованих раді органів та комунальних підприємств щодо дотриманням законодавства у сфері житлового будівництва, технічним станом, використанням та утриманням об’єктів житлового фонду. Надає допомогу з питань організації управління і утримання житлового фонду незалежно від форм власності;

4.5.15. здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчих органів ради щодо планування і фінансування капітального, поточного ремонту та утримання житлового фонду.

4.5.16. вносить пропозиції про реорганізацію комунальних підприємств, що обслуговують житловий фонд. Аналізує споживання населенням житлово-комунальних послуг, бере участь у формуванні цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Розглядає питання управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у власності територіальної громади міста Запоріжжя, забезпечення їх належного утримання і ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг;

4.5.17. розробляє проекти рішень, попередньо розглядає запропоновані проекти рішень, пропозиції про вдосконалення діючих рішень з питань житлової політики, володіння та користування житловим фондом міста, зміну його цільового призначення, контролю за використанням житла відповідно до його цільового призначення, що виносяться на розгляд ради; готує пропозиції, висновки, рекомендації з вищезазначених питань;

4.5.18. розглядає проект генерального плану міста, заслуховує інформацію про виконання програм, вивчає стан справ і сприяє реалізації програм розвитку житлового будівництва, капітального ремонту житлового фонду, утримання та експлуатації житлового фонду, відселення з аварійного, непридатного до проживання житла, формує і сприяє діяльності ОСББ, надає висновки щодо погодження титульних списків проведення капітального ремонту житлового фонду, погоджує та контролює виділення коштів на проведення ремонтних робіт;

4.5.19. контролює виконання рішень ради та виконавчих органів ради, вивчає діяльність підконтрольних раді органів щодо надання відповідно до вимог Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» громадянам житла;

4.5.20. бере участь у розробці та погоджує поточні перспективні програми капітального будівництва житла, складання переліків проектів, титульних списків та проектно-розвідувальних робіт об’єктів будівництва житла;

4.5.21. здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчих органів про цільове використання бюджетних коштів у сфері житлового будівництва та господарства, зокрема, на організацію аукціонів, конкурсів та закупівель для потреб житлового фонду, на видачу замовлень з виготовлення технічної документації на капітальний ремонт житлового фонду та на організацію виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду;

4.5.22. має право брати участь у розгляді питань зміни статусу об’єктів (виключення з житлового фонду вільного, непридатного для проживання або аварійного житлового приміщення комунальної власності і переведення його у нежитлове; перепланування, переобладнання, реконструкція нежитлового приміщення комунальної власності і перевід його у житлове);

4.5.23.  здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчих органів ради щодо інвентаризації житла у місті Запоріжжі, вивчає діяльність підпорядкованих раді органів та комунальних підприємств з питань проведення інвентаризації житла. Розглядає питання, що стосуються забезпечення потреб міста тепловою енергією, водою, електроенергією, експлуатацією та станом доріг, транспортом, зв'язком (електричним, електронним, радіо та телебаченням, у тому числі кабельним, поштовим);

4.5.24. здійснює попередній розгляд та контролює виконання рішень ради, які стосуються розвитку інженерного господарства, транспорту та зв’язку міста;

4.5.25. бере участь у розробці концептуальних підходів розвитку інженерного господарства міста і погодження перспективної схеми інженерного забезпечення міста;

4.5.26. надає висновки щодо погодження переліку (титульних списків) об’єктів інженерного господарства, транспорту та зв’язку, роботи на яких фінансуються відповідними департаментами, управліннями та районними адміністраціями у межах бюджетних призначень протягом бюджетного року;

4.5.27. розглядає схеми транспортного забезпечення (включно з місцями паркування, у тому числі таксі), а також питання руху транзитного та приміського пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством України;

4.5.28. розглядає питання щодо проведення конкурсів на визначення перевізників для пасажирських перевезень у місті Запоріжжя;

4.5.29. вивчає діяльність виконавчих органів ради щодо проведення закупівель та визначення підрядників для проведення робіт у сфері інженерного господарства, транспорту і зв’язку, закупівель за кордоном транспортних засобів, машин, механізмів, матеріалів та обладнання у галузі інженерного господарства транспорту та зв’язку;

4.5.30. розглядає питання залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;

4.5.31. вивчає діяльність виконавчих органів ради та комунальних підприємств щодо утримання у належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охороною.