Постійна комісія міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів

Згідно Положення про постійні комісії міської ради від 19.02.216 №123 постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів:
4.2.1. готує висновки та рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
4.2.2. здійснює контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчих органів ради в частині реалізації повноважень, зазначених у ст. ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
4.2.3. здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів ради з питань, які належить до компетенції комісії;
4.2.4. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
4.2.5. готує рекомендації, висновки щодо створення необхідних органів і служб для забезпечення існування з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів чи спільного фінансування комунальних підприємств;
4.2.6. надає рекомендації щодо створення підприємств з вітчизняними ті іноземними інвестиціями, в комунальній сфері;
4.2.7. бере участь у розробці та проведенні аналізу стратегічних планів та програм з розвитку міста;
4.2.8. вивчає питання про приватизацію підприємств, які можуть вплинути на соціально-економічний стан міста;
4.2.9. попередньо розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових галузевих програм з інших питань місцевого самоврядування, економічної політики, бюджету та фінансів;
4.2.10. має право брати участь у проведенні експертизи програм з питань економічного та соціального розвитку міста;
4.2.11. попередньо розглядає проекти міського бюджету, звітів про його виконання; вивчення та розгляд на відповідність міського бюджету та програм соціально-економічного та культурного розвитку міста;
4.2.12. попередньо розглядає проекти планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності; вносить до них зауваження і пропозиції, здійснює контроль за їх виконанням, попередньо розглядає, готує рекомендації та висновки за рішеннями міської ради, пов’язані із створенням ліквідацією, реорганізацією та перепрофілюванням підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста;
4.2.13. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу на рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
4.2.14. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у віданні ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
4.2.15. з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
4.2.16. розглядає проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради які готуються посадовими особами місцевого самоврядування з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
4.2.17. бере участь у підготовці проекту бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень , затвердження;
4.2.18. має право бути присутніми в організації та проведенні конкурсів,  по закупівлях товарів, робіт та послуг серед суб’єктів господарювання;
4.2.19. готує рекомендації по виявленню резервів і додаткових доходів до бюджету;
4.2.20. попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення цільових, резервних і валютних фондів, затвердження положень  про ці фонди та звітів про їх використання. Вносить на розгляд ради пропозиції по запровадженню місцевих податків і зборів, запровадження місцевих податків і зборів, залучення фінансово-кредитних ресурсів згідно з чинним законодавством;
4.2.21. контролює процес міжбюджетних взаємовідносин на користь ради;
4.2.22. розглядає експертні оцінки при приватизації земельних ділянок і об’єктів
комунальної власності;
4.2.23. один раз на рік заслуховує звіти про діяльність підприємств, установ і організацій , в яких рада є засновником або учасником, на підставі звітів готує рекомендації і пропозиції щодо затвердження результатів їх діяльності;
4.2.24. бере участь в розробці питань, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;
4.2.25. розглядає та погоджує питання надання пільг, які спричиняють втрати місцевого бюджету;

4.2.26. розглядає питання про здійснення місцевих позик, випуск муніципальних цінних паперів, залучення інвестицій, отримання та обслуговування кредитів.

Звіт комісії за 2016 рік презентація 2016

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

Протокол №15

Протокол №16

Протокол №17

Протокол №18

Протокол №19

Протокол №20

Протокол №21 (1)

Протокол №21 (2)

Протокол №22

Протокол №23

Протокол №24

Протокол №25 (1)

Протокол №25 (2)

Протокол №26

Протокол №27

Протокол №28

Протокол №29

Протокол №30

Протокол №31

Протокол №32

Протокол №33 (1)

Протокол №33 (2)

Протокол №33 (3)

Протокол №34

Протокол №35

Протокол №36

Протокол №37 (1)

Протокол №37 (2)

Протокол №38

Протокол №39

Протокол №40

Протокол №41

Протокол №42

Протокол №43

Протокол №44

Протокол №45

Протокол №46

Протокол №47

Протокол №48

Протокол №49

Протокол №50

Протокол №51

Протокол №52

Протокол №53

Протокол №54

Протокол №55

Протокол №56

Протокол №57

Протокол №58

Протокол №59

Протокол №60

Протокол №61

Протокол №62

Протокол №63

Протокол №64

Протокол №65

Протокол №66

Протокол №67

Протокол №68

Протокол №69

Протокол №70

Протокол №71

Протокол №72

Протокол №73

Протокол №74

Протокол №75

Протокол №76

Протокол №77

Протокол №78

Протокол №79

Протокол №80

Протокол №81

Протокол №82

Протокол №83

Протокол №84

Протокол №85

Протокол №86

Протокол №87

Протокол №88

Протокол №89

Протокол №90

Протокол №91

Протокол №92

Протокол №93

Протокол №94

Протокол №95

Протокол №96

Протокол №97

Протокол №98

Протокол №99

Протокол №100

Протокол №101

Протокол №102

Протокол №103

Протокол №104

Протокол №105


Члени постійної комісії