Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин

Згідно Положення про постійні комісії від 27.01.2021 №29 постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин:

4.3.1. вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці проектів рішень ради, надає висновки і рекомендації з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин, здійснює контроль за виконанням рішень ради відповідно до розподілу повноважень постійних комісій, а також готує висновки і рекомендації, пов’язані  зі здійсненням контролю за  виконанням рішень виконавчого комітету в частині повноважень, зазначених у ст. 29, 31, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4.3.2. розглядає відповідні розділи програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, програм у сфері містобудування та землеустрою, приватизації та комунальної власності відповідно до своєї функціональної спрямованості;

4.3.3. розглядає та надає висновки і рекомендації з питань затвердження місцевих містобудівних програм, генеральних планів, місцевих правил забудови або окремих його розділів, проекти детального планування територій, схеми планування територій, іншої містобудівної документації, внесення змін до зазначених документів, визначення території, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб, внесення пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених пунктів, вирішення інших питань у сфері містобудування;

4.3.4. бере участь в роботі містобудівної ради, в організації і проведенні у встановленому порядку конкурсів по забудові;

4.3.5. розглядає питання щодо можливості зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації, а також може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу та надає відповідні висновки в межах повноважень;

4.3.6. розглядає питання регулювання земельних відносин, зокрема:

- володіння, користування та розпорядження землями (включаючи питання передачі земельних ділянок у власність чи користування, приватизації земельних ділянок, припинення права користування та вилучення земельних ділянок, викупу земельних ділянок для суспільних потреб міста);

- питання організації та здійснення землеустрою, зміни правового статусу земельних ділянок, режиму використання та забудови відповідно до їх цільового призначення і умов надання;

 - визначає пріоритети земельної та містобудівної політики;

 - розглядає проекти землеустрою, іншу землевпорядну документацію та готує висновки з цих питань;

  - розглядає питання щодо продажу у власність земельних ділянок під об'єктами нерухомості, а також через земельні торги та право оренди вільних земельних ділянок;

4.3.7. розглядає питання розміщення рекламно-інформаційного обладнання (засобів реклами) та елементів дизайну міського середовища;

4.3.8. розглядає питання щодо вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування та земельних відносин;

 4.3.9. розглядає програми раціонального використання природних ресурсів, питань благоустрою та озеленення в контексті містобудування та землеустрою;

4.3.10. співпрацює з інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю;

4.3.11. розглядає та подає висновки відповідним виконавчим органам  ради та виконавчому комітету щодо внесення змін до прийнятих ними рішень, скасування рішень, що суперечать містобудівному законодавству, генеральному плану міста та іншій містобудівній документації;

4.3.12. розглядає питання, пов'язані з містобудівними, архітектурними, земельними  конкурсами, конкурсами з відчуження та надання в користування майна територіальної громади міста Запоріжжя,  делегує своїх представників для участі у конкурсних комісіях;

4.3.13. ініціює пропозиції з вдосконалення діючих рішень з питань регулювання земельних відносин;

4.3.14. розглядає питання, пов'язані з розробленням та здійсненням заходів функціонування та розвитку ринку земель;

4.3.15. розглядає та погоджує проекти правових актів, які регламентують питання продажу земельних ділянок у власність або надання їх в оренду на конкурсних засадах;

4.3.16. розглядає питання, пов’язані з інвентаризацію земель міста, розроблення та реалізації плану земельно-господарського устрою території міста;

4.3.17. вивчає за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді, та виконавчому комітету ради органів та посадових осіб з приводу дотримання ними вимог Конституції України, земельного, містобудівного законодавства, рішень ради з цих питань, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій та подає на розгляд ради відповідні висновки і рекомендації за наслідками таких перевірок;

4.3.18. ініціює підготовку проектів рішень ради щодо вилучення неосвоєних земельних ділянок під будівництво, перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень міської ради та виконавчого комітету з питань надання земельних ділянок під будівництво;

4.3.19. координує діяльність виконавчих органів міської ради органів з питань містобудування, архітектури та земельних ресурсів, зокрема у сфері:

- організації впровадження, модернізації міської міжвідомчої геоінформаційної системи міста Запоріжжя «МГІС-Запоріжжя»;

- створені та веденні містобудівного кадастру;

- проведенні містобудівного моніторингу;

- комплексної забудови міст;

4.3.20. розглядає питання щодо управління, в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності;

4.3.21. координує діяльність виконавчих органів ради  у сфері управління та відчуження майна комунальної власності міста;

4.3.22. розглядає пропозиції про доцільність, порядок та умови відчуження комунального майна, об’єктів спільної власності, перелік об’єктів, які не підлягають приватизації, проекти програм приватизації, організовує контроль за виконанням цих програм, готує висновки з цих питань;

4.3.23. розглядає перелік об’єктів приватизації, що підлягають продажу на аукціоні чи способом викупу;

4.3.24. розглядає питання про прийняття майна у комунальну власність;

4.3.25. розглядає питання особливостей приватизації (відчуження) об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають у комунальній власності;

4.3.26. розглядає питання створення, управління, ліквідації, реорганізації, перепрофілювання комунальних підприємств, установ, організацій та підприємств різних форм власності з часткою (паями, акціями) комунальної власності;

4.3.27. розглядає питання захисту прав комунальної власності;

4.3.28. розглядає питання передачі об'єктів комунальної власності міста під реконструкцію.

4.3.29. розглядає плани використання природних ресурсів місцевого значення з узгодженням пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності;

4.3.30. попередньо  розглядає та надає висновки і рекомендації щодо проектів договорів про спільну діяльність, проектів договорів міської ради з іноземними партнерами, з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, а також з питань створення спільних підприємств та управління ними;

4.3.31. попередньо  розглядає та надає висновки і рекомендації з питань розміщення об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких, згідно з чинними  нормативами, включає територію міста, а також щодо визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства, розгляду проектів землеустрою стосовно цих питань та визначення режиму використання цих територій;

 4.3.32. попередньо  розглядає та надає висновки і рекомендації з питань  здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів комунальної власності, проведення конкурсу з визначення приватного партнера, укладення  договору в рамках державно-приватного партнерства, контролю за виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

4.3.33. заслуховує інформацію та звіти керівників виконавчих органів ради, керівників комунальних підприємств щодо ефективності управління комунальними підприємствами, майном територіальної громади м. Запоріжжя;

4.3.34. перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин, подає за результатами перевірки висновки і рекомендації на розгляд ради;

4.3.35. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готує висновки з цих питань;

4.3.36. не рідше одного разу на рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки і рекомендації, щодо покращення функціонування підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин;